kosttillskott depression

Trött och deppig under vintern?

Brukar du känna dig nedstämd och deprimerad under vinterhalvåret på ett sätt som du inte gör under våren eller sommaren?

Du är inte ensam – årstidsbunden depression är något som är mycket vanligt, speciellt bland oss nordbor.

Årstidsbunden depression kallas på engelska för Seasonal Affective Disorder (SAD) och betyder att man drabbas av nedstämdhet eller depression vid årstidsskiften, vanligast när sommar blir till höst och höst blir till vinter.

Vanliga symptom vid årstidsbunden depression är: nedstämdhet, minskad motivation, oro, trötthet och vikt upp/ner gång. Misstänker du att dessa symptom beror på näringsbrist eller sjukdom kan du överväga att beställa en hälsokontroll via blodprov online, vi har listat de bästa aktörerna för blodprov online här.

I denna artikel kommer vi att gå igenom varför denna depression uppstår samt tipsa om 5 stycken kosttillskott som verkligen hjälper när du känner dig trött och nedstämd under vinterhalvåret.

Vad orsakar årstidsbunden depression?

En av de huvudsakliga orsakerna till att årstidsbunden depression uppstår är avsaknad av solljus, något som är extra påtagligt under vinterhalvåret i Sverige och våra nordiska grannländer.

Flera studier har visat att när vi befinner oss i solljus så ökar produktionen av seratonin, det vill säga det signalämne som påverkar vårt humör och gör oss glada. När man undersökt personer som lider av årstidsbunden depression har man funnit att dessa personer uppvisat just låga nivåer av seratonin.

Detta skulle kunna förklara varför just vi boende i norr har extra stora problem med just detta fenomen. Som tur är finns det flera sätt att lindra denna typ av depression, varav ett är genom tillskott av bristämnen.

Känner du dig trött oavsett säsong? Kolla in vår artikel Topp 10 kosttillskott för ökad energi.

Vidare tror man att avsaknaden av solljus stör den biologiska klockan. När både dag och natt är mörka skapar detta problem för exempelvis den naturliga utsöndringen av melatonin – vilket är ett sömnhormon som hjälper oss reglera sömn.

Behöver du någon att prata med? Via flera läkarappar kan du nu boka tid med psykolog – se vår topplista över bäst läkarappar i mobilen här.

Nedan kommer vi att gå igenom 5 stycken kosttillskott som verkligen kan hjälpa när du känner dig trött och nedstämd under vinterhalvåret.

1. D Vitamin

Du har säkert hört det förr och de tål att upprepas, ett tillskott av D vitamin kan vara det som förändrar allt.

D-vitamin är avgörande för att för att kroppen ska kunna ta upp kalcium och detta är nödvändigt för att skelettet ska kunna utvecklas normalt.

Vidare har varenda cell i hjärnan en D vitamin receptor och detta är av en anledning – D vitamin har i studier visat sig spela en viktig roll för att hjärnan ska kunna fungera optimalt.

När vi ej befinner oss i solljus så slutar våra kroppar att producera D vitamin på naturlig väg, något som blir ett problem för oss boende i norr när vinterhalvåret erbjuder få soltimmar.

För att se till att du får i dig ordentligt med D vitamin bör du därmed överväga ett kosttillskott. D vitamin finns i olika styrka, allt från 2000IE till 5000IE

Här kan du beställa ett kosttillskott av D-vitamin

2. Omega 3

I studier har man kunnat se en koppling mellan låga nivåer av omega 3 och depression. Det existerar flera olika teorier för hur omega 3 fetter och depression hänger i hop.

Exempelvis har man funnit att cellernas membran består utav bland annat omega 3 fetter. Detta är relevant då omega 3 gör det enklare för signalämnet seratonin att ta sig in och ut genom cellernas membran.

När man studerade effekterna av omega 3 hos möss fann man att när man ändrade nivåerna av dessa fetter påverkades och förändrades mössens hjärnfunktion.

Exempelvis noterade man att de möss som saknade omega 3 fick en försämrad funktion hos de receptorer som spelar en viktig roll i reglering av aptit samt smärta.

Överlag kunde man se att förändringarna i beteende liknade de förändringar som man ser hos människor som utvecklar en depression.

En annan intressant upptäkt handlar om avsaknaden av årstidsbaserad depression hos islänningar. En teori är att det skulle bero på matvanor då de äter fisk i större utsträckning än på andra ställen i norr. Så gör som islänningarna – Klicka här för att beställa omega 3 olja! 

3. ZMA

ZMA är ett kosttillskott som innehåller en kombination av tre stycken viktiga näringsämnen

Kosttillskottet ZMA innehåller:

  • Zink är ett mineral som har många viktiga funktioner i kroppen och är nödvändig för hundratals enzymer involverade i allt från matsmältning, ämnesomsättning och immunsystem.
  • Magnesium behövs bland annat för att vi ska kunna producera protein, omsätta kalcium samt för att bibehålla normal nerv- och muskelfunktion.
  • Vitamin B6 även känt som pyridoxin, är avgörande för proteinomsättningen samt spelar en viktig roll för nervernas funktion.

Låt oss titta lite närmre på dessa ämnen var för sig

Zink

Zinkbrist är vanligt förekommande bland svenskar och kan få flera otrevliga konsekvenser, exempel på dessa är: depression, försämrad sårläkning samt infektionsförsvar, försämrat smaksinne, irritation och aggression.

Zink är även viktigt för utsöndring av TSH, ett hormon som stimulerar sköldkörteln. Har du en sköldkörtelrubbning så är det därför extra viktigt att du ser till att få i dig tillräckligt med Zink.

Vill du köpa zink tillskott separat? Klicka här

Magnesium 

Magnesium är inblandat i många olika processer i kroppen. Det påverkar bland annat muskel- och nervfunktioner, blodtryck och blodsockret. Magnesium är också nödvändigt för kroppens protein- och kalciumomsättning.

Magnesiumbrist ger en rad negativa symptom exempelvis: kramper i benen eller restless legs, trötthet, försämrat immunförsvar samt sömnsvårigheter.

Magnesium tros även kunna minskar risken för depression, i exempelvis denna intressanta studie visade att det sig att personer över 23 år som fick 450mg magnesium dagligen uppgav att deras symptom kopplat till depression minskade.

Vill du köpa magnesium tillskott separat? Klicka här

Vitamin B6

Vitamin B6 är viktigt för att nervsystemet ska fungera optimalt samt för att kroppen ska kunna skapa och bryta ner aminosyror. Vitamin B6 hjälper även till när vissa aminosyror omvandlas till aminer, däribland dopamin samt serotonin (signalämnen i hjärnan).

Brist på B6 kan därför påverka både humöret samt hjärnfunktion – vidare kan för lite B6 leda till: Blodbrist, kramper, samt hudförändringar runt mun, näsa och ögon.

B6 verkar vara det av alla B-vitaminer som har starkast koppling till depression.

Exempelvis konstaterades det i denna studie att låga nivåer av B6 dubblerade sannolikheten för depression hos äldre personer.

Även om ingen forskning ännu har kunnat bevisa att B6 skulle kunna bota eller förebygga depression så har man i flera studier konstaterat att låga nivåer av B6 är extremt vanligt hos personer som lider av depression.

Vill du köpa B6 tillskott separat? Klicka här

Kosttillskottet ZMA innehåller alltså alla dessa ämnen (zink, magnesium och B6) 

Klicka här för att beställa kosttillskottet ZMA

4. Tyrosin

Denna aminosyra hjälper kroppen att skapa neurotransmittorer, det vill säga signalämnen i hjärnan. 

Tyrosin är även beståndsdel till hormoner såsom melanin, noradrenalin och dopamin och att använda tyrosin som kosttillskott tros därmed kunna öka nivåer av just dessa signalämnen – något som då kan bidra till ökat välmående och minskar risk för depression.

Om vi har brist på tyrosin så riskerar vi motsatsen, det vill säga vi blir tröttare och riskerar att utveckla depression lättare.

Tyrosin är även viktig för muskulaturen, uthållighet, fettförbränningen samt för energiproduktion.

Studier som denna har nämligen kunnat visa att personer som intagit tyrosin uppvisat ökat fokus och energi.

Vidare har man kunnat se att tyrosin kunnat påverka minnet och uppmärksamheten hos personer som lider av sömnbrist.

Klicka här för att köpa tyrosin

5. Johannesört

Johannesört har använts århundraden inom folkmedicin. Idag är den en erkänd medicin vid behandling av lättare former av depression och ångest.

Denna ört rekommenderas ibland som en alternativ behandling till SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som är den primära medicinska behandlingsmetoden vid depression. 

Effekten är långt från lika kraftfull som vanlig farmaceutisk antidepp men det är just därför den passar bra vid lite lindrigare former av depression. Speciellt då johannesört jämfört med SSRI har få och lindriga biverkningar.

Det är ännu inte fullt klarlagt vilka substanser i örten som påverkar vårt mående. Det många forskare tror är att hypercin, den rödfärgade växtsaften, är det som är mest potent samt att det är detta ämne som ger örten sina medicinska egenskaper. Hypercin tros nämligen kunna påverka vissa enzymsystem i hjärnan.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har erkänt Johannesörts medicinska effekter och menar att dessa är vetenskapligt bevisade. Framförallt anses Johannesört vara till användning vid “kortvariga och lindriga depressioner”, något som går att läsa mer om på SBU:s hemsida.

Många vittnar om att johannesört kan ha en snabb och lugnande effekt, men ha i åtanke att det oftast tar ett par veckor innan örtens fulla effekter har nåtts.

Tänk även på att johannesört är såpass kraftfullt att den ej bör kombineras med andra antidepressiva läkemedel.

Vid allvarlig depression bör du dock alltid söka professionell hjälp.

Klicka här för att köpa johannesörtextrakt