Ashwagandha – Kungen av örtriket

Ashwagandha är en av de viktigaste örterna inom den ayurvediska medicinen, en uråldrig indisk läkekonst där den har används i mer än 4 000 år.

Örten är även känd som indisk ginseng och brukar kallas för en ”rasayan” som betyder att den är allmänt stärkande, balanserade och föryngrande.

Med dagens forskning har vi kunnat konstatera att dessa effekter som förespråkats i årtusenden faktiskt stämmer samt beror på att örten bland annat påverkar stresshormonet kortisol som finns i kroppen.

Nedan kommer vi att gå igenom ett flertal forskningsområden där man undersökt Ashwagandhas effekter

Ska du köpa Ashwagandha?

KSM-66 är idag världens bäst dokumenterade extrakt av ashwagandha. Traditionellt blandas ashwagandha med mjölk och honung i en normal dos om cirka sex gram rot per dag.

KSM-66 extraheras därmed med ekologisk komjölk och vatten – för att säkerställa att extraktet blir identiskt med hur den torkade roten enligt tradition används inom Ayurveda.

KSM-66 är ett fullspektrumextrakt och är tio gånger mer koncentrerat än torkad, färsk rot.

BESTÄLL KSM-66 HÄR

receptfria sömntabletter bäst

Vad är Ashwaganda bra för – 12 bevisade effekter

Nedan kommer vi att gå igenom ett flertal områden eller problem i vardagen där forskning visat att Ashwagandha kan ha en god effekt.

1. Vardagsstress

Ashwaganda bra för

Den absolut främsta anledningen att komplettera kosten med ashwagandha är på grund av rotens förmåga att minska stress. När stressnivåerna i kroppen minskar så sjunker även produktionen av kortisol, ett stresshormon som i för höga nivår kan vara skadligt för kroppen.

Ett flertal studier har visat att Ashwagandha kan minska stressnivåer och minska produktionen av kortisol med upp till hela 30 procent (källa).

Vidare har örten flera andra egenskaper som verkar lugnande för kroppen.

Exempelvis har Ashwagandha en förmåga att stimulera produktionen av Superoxiddismutas och Glutationperoxidas, två typer av enzym som har starka antioxidativa egenskaper (källa) .

Utöver detta har man i studier kunnat se att Ashwaganda ökar produktionen av vita blodkroppar och på så sätt stärker immunförsvaret.

Detta sammanlagt är anledningen till att örten kallas rayasana i Ayurveda-traditionen, vars översättning betyder något i stil med till en “ört som föryngrar.”

SAMMANFATTNING Ashwaganda kan sänka produktionen av stresshormonet kortisol och öka produktion av antioxidanter samt vita blodkroppar.


2. Glädje och humör

Flera studier visar att ashwagandha-extrakt kan öka tillgängligheten av dopamin, som är avgörande för välbefinnande och glädje.

I samband med stress ökar kan tillväxttakten av dopaminreceptorer öka, något som resulterar i att mängden fritt dopamin minskar i hjärnan.

Flera studier har visat att potenta extrakt av Ashwagandha därmed kan ge ångestlindrande effekter.

Exempelvis gav man i denna studie under ett par veckor deprimerade personer ashwaganda-extrakt för att sedan jämföra deras mående med en kontrollgrupp som fått placebo.

Resultaten visade att gruppen som fått Ashwagandha uppvisade stora förbättringar i mående och stressnivåer jämfört med den grupp som fått placebo.

SAMMANFATTNING Ashwagandha har i studier visat sig minska stressnivåer och öka glädjenivåer.

3. Sömn

Ett annat viktigt användningsområde för Ashwagandha är sömn.

Orsaken till att växten är hjälpsam här är hur den kan öka mängden av GABA, ett viktigt signalämne som minskar nervsignaler mellan receptorer gör att hjärnan får lättare att slappna av när man ska sova (källa).

Mängden GABA ökar då Ashwaganda hämmar receptorer som tar upp, det vill säga förbrukar, GABA.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en rogivande och lugnande substans och substanser som gör dig sömnig.

En ökad mängd GABA gör dig inte sömnig, utan hjälper endast hjärnan att slappna av och komma till ro, vilket underlättar insomning.

Många som testat örten i detta syfte vittnar om en nyfunnen förmåga till djup, vilsam sömn utan dåsighet förknippad med klassiska sömnmedel.

SAMMANFATTNING Ashwaganda tycks lugna hjärnan och förenkla insomnande genom att hämma upptag av GABA


4. Fokus, koncentration och minne

Flera studier har visat att ashwagandha har god effekt på minne, logiskt tänkande och koncentrationsförmåga.

Delvis förklaras detta i och med effekten på GABA-receptorerna – som både lugnar det centrala nervsystemet och påverkar det logiska tänkandet.

En annan anledning är att ashwagandha stimulerar bildandet av kolin, en viktig komponent i lecitin och andra fosforlipider som ingår i cellmembranen.

Dessa fosforlipider underlättar för signaler att färdas mellan nervceller samt mellan nervceller och muskler.

Vidare stimulerar dessa kroppens förmåga att läka eventuella skador på nervsystemet (källa).

Det har även uppmärksammats i en studie att kväveoxidproduktionen kan öka till följd av reglering av blodflödet samt tryck i artärsystemet, något som höjer syrehalterna i hjärnan.

Det är därför inte konstigt att det pågår mycket forskning kring ashwagandha i kampen mot sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons.

SAMMANFATTNING Ashwagandha tros kunna reparera nervceller, stimulera nervsignaler och bidra till förbättrad hjärnfunktion.

5. Sex och lust

De positiva hälsoeffekterna hos ashwagandha tycks aldrig ta slut.

Denna ört har även förmåga att bidra till fertilitet och lust.

En av de tydligaste effekterna är hur den påverkar könshormonen testosteron, progesteron och östrogen.

Att örten minskar stress genom att hämma produktion av kortisol har vi nämnt tidigare, det som är intressant här är att studier visar att mängden könshormon i kroppen ökar när kortisolhalter minskar.

Med andra ord ökar ashwaganda produktionen av testosteron och minskar productionen av kortisol, något som bekräftas i denna studie. 

Det har även visat sig att örtens förmåga att öka produktionen av nitratoxid kunnat hjälpa män som leder av impotens.

Detta förklaras av att produktionen av nitratoxid ökar, något som öppnar upp blodkärl som ansvarar för att transportera blod till penis.

I en annan studie kunde man se att örten hade en förmåga att öka spermieantalet hos män.

SAMMANFATTNING Ashwagandha kan öka nivåer av könshormon,  öka fertilitet samt hjälpa vid impotens.

6. Övervikt

Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och stress, orsaken till detta är att högt kortisol tenderar att leda till förhöjd blodsockerhalt och sänkt ämnesomsättning.

Den överskottsenergin som uppstår lagras sedan i diverse fettreserver så som kring mage och midja.

När stressen sjunker ökar mängden testosteron, progesteron och östrogen, vilka är några av kroppens anabola och energikonsumerande hormon.

I samband med att stressnivåer sjunker så ökar även produktionen av ATP, vilket är “cellenergi”, detta resulterar i en förhöjd kaloriförbrukning.

Denna studie visade på att både vikt och BMI minskar vid intag av ashwagandha-extrakt.

SAMMANFATTNING Ashwagandha förmåga att minska stress har i studier lett till minskad fettlagring hos överviktiga personer.

7. Träning

Flera kliniska studier på visar att styrka, muskeltillväxt och kondition ökar vid intag av Ashwagandha.

Det finns flera faktorer som bidrar till detta, bland annat att produktionen av ATP, den energi som används i arbetande celler, ökar.

Dessutom stimuleras kroppens egen produktion av kreatin vilket ytterligare ökar muskelns arbetsförmåga (källa).

Muskeln kan återhämta sig snabbare. Både muskeltillväxten och styrkan ökar samtidigt som syreupptagningsförmågan förbättras (källa)

SAMMANFATTNING Kliniska studier har visat ökad muskeltillväxt och uthållighet hos atleter som intagit ashwagandha under perioder av fysisk aktivitet.

8. Obalans i sköldkörteln

Ashwagandha kan hjälpa människor med både hyper (överaktiv) och hypo (underaktiv) sköldkörtel, något som är mycket vanligt och kan leda trötthet, rädsla, ångest, oro och svaghet.

Växten har i flera studier visat sig på ett effektivt sätt kunna normalisera nivåerna av sköldkörtelhormon.

Effekten tror sig bero på ashwagandhas förmåga att påverka binjurarna, som står för produktionen av sköldkörtelhormon.

En fungerande sköldkörtel i balans är avgörande för en persons hälsa och psykiskt mående.

Genom att stabilisera hormonproduktionen i sköldkörteln kan denna ört ge dig ökad energi, positivt humör, självförtroende och sinnesfrid.

SAMMANFATTNING Ashwagandha kan hjälpa att stabilisera en över eller underaktiv sköldkörtel

Köpa Ashwaganda här