cbd olja sverige

Allt du behöver veta om CBD olja

CBD har på senare tid blivit ett allt mer omdiskuterat ämne. Med nya studier som kommer ut hela tiden har fler och fler blivit nyfikna på vad fenomenet är och om det är värt att prova eller inte. Är du nyfiken på vad CBD är, vad det används till och forskningen bakom det? Läs vidare!

cbd olja sverige

CBD, förkortning för cannabidiol, är en av många komponenter/cannabinoider av plantan Cannabis Sativa. Plantan har använts i medicinskt syfte tusentals år och tros först ha uppkommit 12 000 år sedan runt Mongoliet och Sibirien. Idag intas substansen på en mängd olika sätt, bland annat i form av oljor, kapslar, drycker, krämer och mycket mer.

När CBD nämns tänker många automatiskt på cannabis, som i den olagliga drogen som innehåller THC och oftast intas i rekreationellt syfte. Till skillnad från THC (tetrahydrocannabinol) som producerar ett rus är CBD inte psykoaktivt och är därför inte drogklassat eller olagligt. Man blir alltså inte “hög” av CBD och det är inte beroendeframkallande. Det är viktigt att kunna skilja på dessa två komponenter och inte låta sig skrämmas bort från CBD bara av THC:ets narkotikaklassade status.

Är CBD olja lagligt i Sverige?

CBD olja är, förutsatt att den är helt fri från THC, laglig att köpa och använda i Sverige. På senare tid har dock flera svenska leverantörer fått försäljningsförbud. Detta beror på att Läkemedelsverket ansett att dessa leverantörer säljer CBD olja i Sverige som ett läkemedel (Då de påstått produkten att ha medicinska egenskaper).

Så hur gör man om man vill köpa CBD olja i Sverige? Du blir helt enkelt tvungen att beställa från utlandet, en sådan populär aktör är Natural Hemp life. Detta är ett tidigare svenskt företag som valt att flytta sin verksamhet till Polen. Natural Hemp Life har en svensk webbshopp och svensk kundtjänst och skickar produkter till Sverige dagligen. Natural Hemp Life garanterar via sin unika extraktions- och reningsprocess att den slutgiltiga produkten är helt och hållet fri från det olagliga ämnet THC.

Vad hjälper CBD olja mot?

Användningsområdena för CBD är minst sagt många. Några problem som CBD påstås hjälpa med är:

 • Kronisk smärta
 • Ångest och depression
 • Sömnsvårigheter 
 • Migrän 
 • Cancer
 • Epilepsi

Potentialen med CBD har blivit allt tydligare ju mer forskning som görs på ämnet. CBD sägs vara allt från ett botemedel för sjuka och ett förebyggande för de friska, till ett universellt lindringsmedel för såväl husdjur som människor i alla åldrar. Men är CBD det mirakelämne som det ofta påstås vara och hjälper det verkligen med dessa problem? Det ska vi ta en titt på nu.

Bästa CBD oljan i Sverige 2021

Natural Hemp Lifes CBD Olja är den bästa CBD oljan för den som befinner sig i Sverige. Detta beror på främst två faktorer:

 • Natural Hemp Life är den enda aktören som erbjuder THC fria CBD oljor i Sverige
 • Betyg på Trustpilot: 4,7 av 5 (Baserat på 485st röster)

Deras 5% CBD olja är en bra början för den som inte testat CBD förut. De erbjuder även oljan i styrkan 15%. Båda produkterna passar för den som inkludera CBD som ett kosttillskott i sin vardag. Vidare baseras oljan på ett CBD extrakt med mycket hög biotillgänglighet vilket betyder att kroppen lätt kan absorbera Cannabinoiderna i produkten.

CBD olja sverige
Beställ här

CBD oljas effekter och användningsområden

CBD olja – smärtstillande och antiinflammatoriskt?

Många ser CBD som ett naturligare alternativ till smärtlindrande men beroendeframkallande läkemedel och vänder sig därför till ämnet. CBD verkar genom kroppens endocannabinoidsystem (ECS), ett signalsystem som står för kommunikationen mellan bland annat celler, nervsystemet och immunsystemet. CBD tros alltså interagera med endocannabinoidreceptorer i hjärnan och immunsystemet och skapar antiinflammatoriska samt smärtlindrande effekter.

Vad säger forskningen då? En granskande artikel kollade på studier från 1975-2018 för att bedöma hur bra CBD fungerar för att lindra kronisk smärta. Studierna kollade bland annat på cancersmärta, neuropatisk smärta och fibromyalgi. Baserat på dessa studier drog forskarna slutsatsen att CBD var effektiv vid övergripande smärtlindring utan att orsaka negativa biverkningar. Granskningen säger samtidigt att många av studierna var gjorda under korta tidsperioder, använde olika typer av cannabinoider och olika stora mängder, och hade varierande bedömningar av smärta. Därför behöver fler och större studier som undersöker specifika cannabinoider och stammar av cannabis, med förbättrade och objektiva smärtmätningar samt lämpliga doser göras, för att vi ska få en klarare bild av effekterna.

CBD olja vid cancer och epilepsi

Allt fler med smärtsamma tillstånd såsom cancer vänder sig från traditionella läkemedel till CBD för att få hjälp med att minska sin smärta, öka aptiten, förbättra sömnkvalitén och lindra andra symptom associerade med behandling och kemoterapi. 

Det har även gjorts studier som analyserar möjligheten att CBD kan minska eller stoppa tillväxten av tumörer vid olika typer av cancer.  En granskning av in vitro- och in vivo-studier med fokus på bukspottkörtelcancer från 2019 visade att cannabinoider kan hjälpa till att bromsa tumörtillväxten, minska tumörinvasionen och inducera tumörcelldöd. Samtidigt skrev författarna att forskning om effektiviteten hos olika formuleringar, dosering och exakt verkningssätt saknas och är nödvändig för att konkreta slutsatser ska kunna dras. En annan studie från 2019 indikerade att CBD kunde provocera celldöd och göra glioblastomceller mer känsliga för strålning, utan effekt på friska celler. De flesta forskare håller dock med om att mer forskning behöver göras för att fastställa fördelarna och säkerheten med CBD.

Det starkaste vetenskapliga beviset vi idag har för effektiviteten av CBD är hos behandlingen av svåra former av epilepsi. 2019 fick läkemedlet Epidyolex som är helt baserat på CBD klartecken av EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten) och används bland annat för att behandla svåra barnepilepsisyndrom, såsom Dravet syndrom och Lennox-Gastaut syndrom. Många studier har visat att CBD kan minska antalet anfall, och i vissa fall stoppa dem helt.

CBD olja för ångest 

Ännu ett användningsområde för CBD är mot olika typer av ångest, bland annat generaliserat ångestsyndrom (GAD) och social ångest (SAD). Många använder CBD istället för traditionella antidepressiva läkemedel och är säkra på dess positiva effekter. 

CBD tros interagera med receptorer i hjärnan som reglerar rädsla och ångestinducerande beteenden, bland annat receptorn CB1 och serotoninreceptorn 5-HT1A. En studie utvärderade effekterna av CBD-behandling hos 72 vuxna med antingen ångest eller sömnproblem. Majoriteten av deltagarna i studien fick kapsel med 25 mg CBD en gång om dagen. Efter de första två månaderna av behandlingen rapporterade 78,1–79,2% av deltagarna minskade  ångestsymtom. 15,3–19,5% av deltagarna utvecklade dock sämre symtom efter behandlingen. 

Hur tar man CBD?

Det finns flera olika sätt att inta CBD på och vilket som passar dig beror på hur du vill att det ska verka. Vissa föredrar krämer som appliceras på muskler, leder eller andra kroppsdelar för en lokal smärtlindring. 

Man kan också välja att använda sig av e-cigaretter och vapea CBD oljan. Fördelen med detta är att ämnet tas upp snabbare i kroppen, till skillnad från exempelvis kapslar som tas upp i kroppen långsammare. Effekten påbörjas efter ca 10 minuter men avtar också snabbare än andra metoder, efter 2-3 timmar.

CBD kan också tas oralt vilket kanske är den vanligaste metoden. Effekten tar då längre att uppstå men varar också längre, i 5-6 timmar. Det finns många olika sätt att ta CBD oralt men vanligast är genom en olja som droppas under tungan och i kapselform. Man kan också köpa CBD godis eller baka kakor med oljan för att få en smakfullare upplevelse.

CBD biverkningar

Som med mycket annat kan CBD ha vissa biverkningar, men i de flesta fall är de lindriga och försvinner med regelbunden användning. Några exempel är:

 • Trötthet
 • Diarre
 • Förändringar i aptit
 • Viktförändringar

Om du tar andra läkemedel och vill prova CBD är det en bra idé att prata med din läkare för att säkerställa att CBD inte interagerar negativt med dina läkemedel. Några exempel på sådana är antibiotika, antidepressiva, antiepileptiska och blodförtunnande läkemedel.

Syns CBD olja på drogtest?

Många är rädda för att deras användning av CBD kan orsaka positiva utslag på drogtester. Det är inte en helt ogrundad oro, eftersom det tekniskt sätt är möjligt om man intar väldigt stora mängder CBD som har en THC-halt på upp till 0,2% (den lagliga gränsen i många länder), eftersom THC:et med tid byggs upp i kroppens fettvävnad. För att undvika risken kan man köpa CBD som är helt fritt från THC.

Framtiden med CBD

Trots att vi redan nu vet mycket om CBD finns det mycket mer att lära sig. Forskningens fokus har blivit allt mer på att ta reda på hur vi kan dra största möjliga nytta av CBD. Bland annat börjar det komma fram bevis på att CBD funkar bäst i kombination med THC och andra komponenter i cannabisplantan. Det kan därför vara en bra idé att välja fullspektrum CBD istället för isolat, då det innehåller fler cannabinioder, har starkare potens, behandlare ett brett spektrum av tillstånd och är mindre sannolikt att orsaka biverkningar. Trots dess kontroversialitet verkar framtiden för CBD vara ljus, och substansen lär nog inte försvinna ur bilden på ett bra tag. Vill du läsa mer om CBD olja rekommenderar vi hemsidan cbdoljasverige.se

Mer från bloggen: