Bäst DNA test för hälsa & ursprung 2023

Det finns två typer av DNA tester:

 1. DNA tester som baserat på ditt DNA ger dig information om din kropp, dina gener och din hälsa.
 2. DNA tester som utförs i syfte att undersöka etnicitet, ursprung och för att släktforska.

Båda dessa tester utförs med salivtest där du topsar dig själv hemma och sedan skickar testpaketet på analys. På denna sida går vi igenom de bästa aktörerna för båda dessa tester, vi börjar med DNA hälsotest – längre ner på sidan kan du läsa mer om DNA test för etnicitet & släktforskning.

1. Bäst DNA test för hälsa 2023

När det kommer till vad ditt DNA kan säga om din hälsa finns det en aktör på marknaden som sticker ut och detta är GetTested, företaget är branschledande och har några av de bästa dna testerna med hälsofokus tillgängliga i Sverige. Deras DNA tester finns i fyra varianter:

DNA Health: DNA Health testar olika genetiska mönster som spelar roll för vår hälsa och vår mottaglighet för kroniska sjukdomar såsom osteoporos, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och neuralrörsdefekter.

DNA Mind: Testet analyserar 30 gener som har visat sig ha viktiga samband med olika psykiska störningar samt hjärnans hälsa och åldrande. De områden som DNA Mind analyserar är neurodegenerativa störningar, humörförändringar och beroendeframkallande beteenden.

DNA Diet: DNA Diet ger rekommendationer baserat på din genetiska profil som kan användas för att behandla och förebygga fetma. DNA Diet är specifikt framtaget för personer som önskar hjälp med problem gällande vikten.

DNA Sport: I detta test undersöks dina gener och anlag för hur dina muskler och din kropp är utformad för fysisk aktivitet. Du får svar på frågor så som: Om du har explosiva eller uthålliga muskler, vilken typ av träning som din kropp svarar din kropp bäst på samt hur snabbt du återhämtar dig efter träning.

2. Bäst DNA test för släktforskning 2023

Idag har intresset för släktforskning och genetik ökat vilket betyder att det finns allt fler företag på marknaden. Här är tre av de mest populära aktörerna som erbjuder DNA-test. Tänk på att de har olika fokus, vissa har ett bättre erbjudande för just släktforskning och andra inkluderar lite mer info kring livsstil och hälsa.

Vi rekommenderar
 • Analyserar 38 mätvärden

 • Anpassade för båda kön

 • Personlig läkarkommentar

 • Snabba svar på testerna

 • Billigast DNA test

 • Anpassade för båda kön

 • Personlig läkarkommentar

 • Snabba svar på testerna

Läs vår recension

 • Analyserar 38 mätvärden

 • Anpassade för båda kön

 • Personlig läkarkommentar

 • Snabba svar på testerna

Läs vår recension

Ta reda på ursprung och etnicitet med DNA test

Den vanligaste orsaken att människor släktforskar är att ta reda på sitt ursprung och etnicitet genom att spåra vart i världen ens släktingar levt och hur de rört sig. Med andra ord gör de flesta ett DNA test för att lära sig mer om sina förfäders liv och härkomst. Alla de test som vi listar på denna hemsida kan hjälpa dig att ge svar på dessa frågor, men de skiljer sig lite i hur de besvarar frågorna. Det finns nämligen tre huvudsakliga typer av DNA test och vi kommer att gå igenom dessa nedan.

Först – DNA tester hänvisar till regioner ej länder

När det kommer till DNA test är det generellt så att företagen som sammanställer datan delar upp världen i olika regioner snarare än specifika länder. Därmed kommer du inte se exakt i vilket land som dina förfäder levde i, du kommer däremot kunna se vart i världen som de kom ifrån. Eftersom företagen ibland kategoriserar och delar upp världen på olika sätt kan resultatet variera en aning beroende på vilken tjänst som du använt.

En annan anledning till att det är upplagt på detta sätt är att gränser och länders utformning har varierat mycket under tid, exempelvis var det inte länge sedan som Finland, Danmark och Norge tillhörde Sverige. Eftersom att företagens data förbättras för varje gång en ny användare gör ett test så blir tjänsten bara bättre och bättre, detta gör att resultaten du tar del av idag aldrig tidigare varit så träffsäker som nu.

dna test släktforskning

DNA test: 3 olika varianter

När det kommer till typer av DNA-tester brukar dessa delas in i tre olika kategorier. Dessa skiljer sig i utformning och tar fram olika värden, indikationer och värden – något som vi kommer att titta närmre på.

Ett DNA test går till på så sätt att du får ett DNA kit hemskickat till dig och i detta finnas en tops som ska dras längs insidan av kinden. Topsen och paketet skickas därefter tillbaka till företaget för analys.

När du ska välja vilken typ av test som du ska beställa finns det ingen generellt regel att följa, allt handlar om vilket test som passar dig bäst samt vad för information du är ute efter. Vi kommer att lista för och nackdelar med varje så att du får en bra överblick över hur de skiljer sig åt.

Vad som går att säga är att ett autosomalt test är det som flest väljer att beställa, detta då detta test ger mest information och erbjuds hos samtliga aktörer. En annan fördel med detta test är att du lätt hittar andra personer som utfört testet och delar genetiska anlag med just dig.

Gällande priser så skiljer dessa sig beroende på aktör, mellan tummen och pekfingret brukar ett DNA kit kosta mellan 500kr och 1000kr. Ibland erbjuds det kampanjer och specialpriser så det är något som du kan hålla utkik efter, eftersom dessa aktörer befinner sig utomlands så kommer det även krävas att du betalar en liten fraktkostnad.

Vi kommer till höger att beskriva de tre olika typer av tester som brukar erbjudas.

1. Autosomalt DNA-Test

Autosomalt DNA, om man ska hårdra det, är DNA som ärvs av föräldrar och förfäder. Detta mycket populära DNA test är ej beroende av kön då det fokuserar på de övriga 22 kromosomerna. Klicka här för att läsa mer om Autosomalt DNA test Autosomalt DNA är som sagt den DNA som du ärver från alla dina förfäder. Detta test bortser från kön vilket gör att det går att tillämpa på både män och kvinnor. Detta är det vanligaste testet och du kan se från vilka delar av världen som dina förfäder kom ifrån.

Passar för: Både män och kvinnor, den som vill släktforska på både mor och fars sida, den som vill hitta släktingar eller ta reda på sin etnicitet i procent.

Passar inte för: Den som ska släktforska längre bak än 8 generationer (pga statistisk osäkerhet).

Vad är ett autosomalt DNA-Test?

Det autosomala testet är det absolut mest populära av de olika testerna, detta då det fungerar för både kvinnor och män samt ger mycket information om dina förfäders geografiska härkomst och vilken etnicitet du har. Testet undersöker alla de gener du ärvt av din familj sedan urminnes tider.

Det fungerar på så sätt att omkring 700 000 olika SNP:s (Enbaspolymorfi, en positionsbestämd variation i arvsmassan) analyseras för att ta reda på hur nära släkt du är med en annan person.

Hur långt bak sträcker sig detta DNA-Test?

Det är viktigt att komma ihåg att vi får halva vårt DNA från vår mamma och den andra halvan från vår pappa. Det betyder att du bara ärver en fjärdedels DNA av dina mor- och farföräldrar.

I och med detta är testet begränsat till 8 generationer bak i tiden, därefter blir den statistiska osäkerheten för stor för att man ska kunna konstatera några släktband med säkerhet. För de som vill släktforska längre tillbaks än så rekommenderas därmed något av de andra två testerna.

Vad säger detta DNA test?

Detta ger dig all information du behöver för att få en överblick av ditt ursprung då det säger väldigt mycket om vart dina förfäder befunnit sig över tid. Exempelvis får du reda på vart i världen dina släktingar kom ifrån och vart de kan ha levt. Testet ger dig även information om levande släktingar och ger dig ofta möjligheten att kontakta dessa, det används därför ofta av personer som vill hitta släktingar som de tappat kontakten med, eller för att hitta nya avlägsna släktingar runt om hela planeten.

Sammanfattningsvis

Även om du får en överblick över din etnicitet och ursprung så får man ha i åtanke att det viktigaste inte är exakt information om specifika personer i tiden, utan tester ger en generell bild av ditt unika DNAs historia. Testet är som sagt mycket populärt idag då intresset för släktforskning ökat på senare och vi rekommenderar detta test starkt.

2. Y-DNA-TEST

Alternativ två är ett typ av test som kallas “Y-DNA test”, då det endast är män som bär på Y-kromosomen fungerar detta test endast på män. Enkelt förklarat så analyserar detta test de gener som en pojke ärver från sin far samt fädrar därförinnan . Det är möjligt för kvinnor att nyttja detta test genom att be en manlig släkting att ta testet åt dig.

Passar för: Män och pojkar, den som vill forska i sin fars släkt, den som vill forska långt bak i tiden.

Passar inte för: Kvinnor (går att komma runt genom att en manlig släkting gör testet), den som vill forska i sin mors släkt.

Hur fungerar ett Y-DNA-Test?

Y-DNA undersöker och analyserar Y-kromosomerna som bärs av män. En son kommer alltid att ärva denna från sin far och den förändras inte särskilt mycket genom generationerna. Genom att ta detta test får du en inblick i dina förfäders liv genom historien.

Till skillnad från det autosomala testet så delas detta test upp i två delar – den första delen är ett STR-test. Ett STR-test försöker tyda mönster i ditt DNA genom att kategorisera de olika block som arvsmassan består utav. När detta steg är klart är det dags för ett SNP-test, detta är väldigt likt det autosomala testet och syftet är att undersöka SNP (enbaspolymorfi).

Vad för information ger Y-DNA-Testet?

Med hjälp av detta test kan du följa och undersöka vart ifrån dina förfäder på din fars sida kommit från i flera tusen år tillbaks i tiden. Därmed är testet perfekt för den som vill gå längre bak i tiden än det som erbjuds via ett autosomalt test (begränsat till 8 generationer). Ett annat vanlig användningsområde är för två personer med samma efternamn att undersöka om de är besläktade långt bak i tiden på sin fars sida. Även om testet endast går att applicera på män kan som sagt en kvinna be sin far eller bror att göra testet för att själv få en inblick i sin egna historia.

3. Mitokondriellt DNA test

Slutligen har vi testet som kallas “mtDNA test” detta test analyserar mitokondrier från personens matrilinjära härstamning (moderslinjen). Eftersom mtDNA återfinns hos både män och kvinnor passar detta test för båda. Denna arvsmassa förändras väldigt lite över tid och gör att testet passar bra när man ska släktforska långt bak i tiden.

Passar för: Både män och kvinnor som vill forska långt bak i tiden på sin mors sida av släkten.

Passar inte för: Den som vill forska i sin faders sida av släkten.

Hur fungerar ett mtDNA-test?

Ett mtDNA-test undersöker alltså gener som ärvs från ens moder. En mor för vidare ger denna typ av DNA till sina barn och på samma sätt som med Y-DNA är förändras denna typ av arvsmassa väldigt lite över tid.

De autosomala testerna vi har skrivit om fokuserar på de 22 kromosomer som ej har med kön att göra, mtDNA å andra sidan fokuserar på DNA som återfinns utanför cellerna. Mitokondriella DNA-tester avslöjar en persons mtDNA-haplogrupp, från en forntida grupp av personer på kvinnolinjen.

Vad för information ger ett mtDNA-test?

Via detta test får du samma typ av information som vid ett Y-DNA test men på din mors sida. Precis som vid Y-DNA kan man analysera och spåra arvsmassan flera tusentals år tillbaks i tiden. Dessa mtDNA-tester är kända för att ge ett väldigt träffsäkert resultat, dock är det viktigt att komma ihåg att ingen information om dina förfäder från din fars sida kommer att kunna analyseras. Men vill du hitta en avlägsen släkting på din mors sida så är testet perfekt, då det med statistisk säkerhet kan ge dig information om släktingar från upp till 50 generationer tillbaks i tiden.

Vad är DNA egentligen?

Du har förmodligen hört talas om DNA flera gånger i ditt liv både under kemilektionerna och i det vardagliga livet, men är du på det klara med vad det faktiskt betyder? DNA är en förkortning av deoxiribonukleinsyra och det finns i allt levande på jorden. DNA på papper ser ut som långa kedjor och det är faktiskt precis vad det är. Dessa kedjor är de som säger till våra celler hur de ska agera.

Kromosomer

Kromosomer är ett annat välkänt ord från kemilektionerna och har du bra minne kommer du säkerligen ihåg att alla människor har 46 stycken, alltså 23 par.

Det finns människor som har mer eller mindre och det är i dessa samband som olika handikapp eller missbildningar uppstår.

Kromosomerna delar sig sedan till olika gener som i mångt och mycket bestämmer hur vi ser ut och hur vi agerar. Oftast råder det debatter om hur mycket av vår personlighet som sitter i generna och hur mycket som bestäms av sociala faktorer, vanligtvis är det en kombination av båda.

Dominerande anlag & gener

När det gäller våra kromosomer får vi 23 vardera av våra föräldrar. Vissa anlag och gener är mer dominerande än andra, till exempel så vinner brun ögonfärg över blå. Om en förälder har blå ögon och en förälder har bruna blir barnet nästan alltid brunögd, men givetvis finns det undantag som bekräftar regeln.

Den 23:e kromosomen är den som bestämmer om vi kommer att födas som pojke eller flicka. En flicka har alltid två stycken X-kromosomer medan pojkar i sin tur har en X-kromosom och en Y-kromosom. Innan du bestämmer dig för att göra ett DNA-test är det bra att få lite mer grundläggande information om vad DNA faktiskt är. Nästa steg blir sedan att titta närmare på de olika tester som finns.