Ja, du kan träffa legitimerade psykologer via videosamtal. Psykologerna hjälper både barn och vuxna. Vid behov inleds KBT behandling, vid vilket man träffar samma psykolog vid upprepade tillfällen.