Vad är en hälsokontroll via blodprov?

En hälsokontroll via blodprov innebär att du analyserar blodet i