Ginseng effekter

Ginseng: Topp 6 effekter

Ginseng har används inom kinesisk medicin i århundraden. Roten har länge använts på grund av sin uppiggande effekt vid trötthet och utmattning. På senare år har den dock blivit allt mer populär som ett tillskott för att stärka immunförsvaret samt sina antioxidativa egenskaper.

Det finns olika sorters ginseng och hur man kategoriserar rötterna beror på hur lång tid de befunnit sig i marken.

Färsk ginseng tas upp ur jorden senast efter 4 år, vit ginseng mellan 4-5 år och röd ginseng mellan 4-6 år.  Vidare finns det olika sorters ginseng varav den vanligaste är asiatisk och amerikansk ginseng. Rotens mest potenta ämnen utgörs av ginsenosider samt gintonin, dessa ämnen kompletterar varandra och har en positiv inverkan på vår hälsa.

För den som är intresserad av att köpa Ginseng rekommenderar vi Svenskt kosttillskott

1. Antioxidativ och antiinflammatorisk

Ginseng har i studier visat sig ha både antioxidativa samt antiinflammatoriska egenskaper (källa).

Exempelvis har man i ett labbtest konstaterat att ginseng i ett provrör lyckades minska inflammationen och öka de antioxidativa egenskaperna i hudceller från personer som led av eksem.

Nu hoppas man att vidare studier ska visa att samma effekt kan ske inuti människokroppen, vilket vissa studier redan kunnat antyda att det gör.

Exempelvis undersökte man i denna studie vad som hände när man gav 18 atleter 2 gram ginseng tre gånger om dagen under en veckas tid.

När man sedan gjorde tester på dessa atleter efter fysisk ansträngning så kunde man se minskad inflammation i muskelvävnaden  till skillnad från den placebogrupp man kontrollerade mot.

En ytterligare studie följde 71 stycken kvinnor i klimakteriet som fick inta 3 gram ginseng under 12 veckor, varvid man kunde notera en minskning av oxidativ stress i jämförelse med placebogruppen.

Viktigt att säga är att det trots dessa studier krävs mer forskning innan man med full säkerhet kan säga att dessa effekter är vetenskapligt fastställda.

SAMMANFATTNING I undersökningar har man fått resultat som tyder på att ginseng och dess aktiva ämnen har en förmåga att minska inflammation samt ha antioxidativa egenskaper.

2. Förbättra minne och koncentration

Ginseng tros kunna förbättra hjärnans funktion när det kommer till saker så som minne och humör.

När man i labb testat hur djur påverkas av de aktiva ämnena i ginsengroten har man funnit att det verkar som att dessa skyddar hjärnan från fria radikaler (se studie).

Vidare har man undersökt effekten av att inta ginseng i en studie där man i fyra veckor följde en grupp av 30 friska personer, mot slutet av studien upplevde samtliga som tagit tillskottet en generell förbättring av humör och mental hälsa.

Dock avtog effekten efter 8 veckors kontinuerligt användande.

En annan studie följde en grupp personer som åt 400mg ginseng under loppet av 8 dagar, varvid man i slutet av undersökningen kunde konstatera en generell minskning i stress samt ett förbättrat resultat i ett matematiktest.

SAMMANFATTNING Studier och undersökningar tyder på att ginseng i högre doser kan förbättra psykiskt mående samt mental prestation

3. Hjälpa vid impotens

När man forskat kring ginsengs effekter som örtmedicin så har man funnit att de aktiva ämnena verkar kunna hjälpa patienter som lider av impotens (källa).

Anledningen är de antioxidativa egenskaper som roten har i kroppen skyddar blodkärlen och cellerna i penisen och verkar därmed kunna bidra till normal funktion.

Vidare har studier visat att ginseng tycks öka produktionen av kväveoxid, ett ämne som verkar avslappnande samt ökar blodcirkulationen i könsorganet.

I en annan studie kunde man se att en grupp män som fick inta ginseng under testperioden ansåg ginseng fungera 30% bättre än en annan ofta använd medicin vid impotens.

Även om dessa resultat är mycket intressanta så krävs det att fler studier görs på ginseng vid impotens för att man med säkerhet ska kunna konstatera preparatet som effektivt.

SAMMANFATTNING Ginseng har i flera studier visat sig ha god effekt vid impotens

4. Stärka immunförsvaret

Flera studier har undersökt ginsengs förmåga att stärka immunförsvaret, speciellt i fall där cancerpatienter genomgått operationer eller cellgiftsbehandling.

En studie följde 39 personer i deras återhämtning efter att ha opererats för magcancer.

Dessa personer fick en hög dos av ginseng, 5400mg dagligen under två års tid.

Vad man kunde konstatera av studien var att patienterna som behandlats med ginseng fick stärkt immunförsvar och färre komplikationer kopplat till operationen.

Ett annat exempel är en studie där man istället medicinerade patienter som gick igenom cellgiftsbehandlig med ginseng.

När man efter 3 månader jämförde denna grupp med en placebogrupp så uppvisade gruppen som fått ginseng ett bättre immunförsvar.

SAMMANFATTNING Forskning tyder på att ginseng kan stärka immunförsvaret hos personer som återhämtar sig från operationer eller genomgår cellgiftsbehandling

5. Minska trötthet och ge energi

Ginseng har i århundraden används mot trötthet och utmattning.

Dessa effekter har nu på senare år kunnat uppvisas i forskningsstudier och tros bero på dess antioxidativa egenskaper.

När man under fyra veckor testade att ge ginseng dagligen till en grupp av 90 personer lidande av kronisk utmattning fick man intressanta resultat.

I jämförelse med kontrollgruppen som hade fått placebo istället för ginseng angav de som fått roten att de var piggare och hade mer energi (källa).

I en annan större undersökning gav man 364 personer som tillfrisknat från cancer ett ginseng-extrakt för att se om det kunde hjälpa med den utmattning och trötthet de led av.

Deras förhoppning visade sig stämma när man efter perioden kunde konstatera att de som fått extraktet angav att deras energinivåer hade ökat och utmattningen hade minskat.

SAMMANFATTNING Studier har visat att ginseng kan minska trötthet och utmattning

6. Sänka blodsockernivåer

Diabetes är en sjukdom som innebär att kroppen ej i en tillräckligt hög grad kan föra bort och bryta ner socker i blodet.

Intressant forskning har uppvisat att ginseng kan hjälpa kroppen att ta upp, transportera och bryta ner glukos.

Detta beror på att ginseng som antioxidant skyddar och stärker cellerna samt hjälper vävnad i kroppen att ta upp glykos från blodet.

Ginseng har även visat sig kunna öka produktionen av insulin hos friska människor (källa).

När man i en studie undersökte effekten av att komplementera ordinarie diabetesmedicin med ett intag av ginseng fick man följande resultat.

Patienterna uppvisade en 11% minskning i blodsockernivåer samt en 33% minskning i insulinkänslighet.

SAMMANFATTNING Ginseng har i studier kunna hjälpa patienter som lider av diabetes genom att sänka blodsockernivåer.