Blodprov privat – beställ blodprov online 20232023-01-24T19:18:33+02:00

Blodprov privat – beställ blodprov online 2023

En hälsokontroll via blodprov är ett sätt att få en överblick över sin hälsa. Det går till på så sätt att man bokar in en tid för ett blodprov online, provet tas sedan på ett provtagningsställe av legitimerad personal.

Blodprovet kommer sedan att skickas in till företagets laboratorium för analys. Resultatet presenteras online och inkluderar även läkarkommentarer som förklarar dina värden.

Hälsokontroll online

Det finns flera olika aktörer som erbjuder hälsotest via blodprov, de skiljer sig i både utbud och pris samt erbjuder olika typer av paket av hälsomarkörer.

Vi har gått igenom dessa och funnit att den aktör som erbjuder bäst hälsokontroll via blodprov är Werlabs, längre ned på denna sida finner ni vår motivering.

Var du ute efter att testa dig själv hemma? Kolla istället vår sida för hälsotester för hemmet.

Hälsokontroll online

Bäst hälsokontroll via blodprov 2023

Medisera är det billigaste alternativet när det kommer till hälsokontroller via blodprov online. Provsvar och läkarkommentar ses online.

 • Billigast på marknaden!

 • Analysera upp till 35 st blodmarkörer

 • Erbjuder enskilda blodprover

 • Väljer själv vart och när provet ska tas

Svensk Provtagning erbjuder via sin digitala plattform färdiga eller personliga provtagningspaket. Analys och läkarkommentarer syns direkt i mobilen.

 • Analyserar 38st hälsomarkörer

 • Populära hälsokontroller

 • Många olika hälsopaket

 • Enkelt att beställa och tyda svar

Werlabs är Sverigest främsta aktör av hälsoanalyser via blodprov. Werlabs ger dig ditt provsvar samt läkarkommentarer i mobilen inom 48h. 

 • Analys av upp till 43st hälsomarkörer

 • Undersöker 8st hälsoområden

 • 140+ provtagningsställen


Blodprov online

Vårt betyg:

4.5/5

Medisera är det billigaste alternativet när det kommer till hälsokontroller via blodprov online. Provsvar och läkarkommentar presenteras sedan online på hemsidan.

 • Upp till 35 st blodmarkörer

 • Billigast på marknaden!

 • prover av enskilda markörer

 • 100+ provtagningsställen 

Blodprov online

Vårt betyg:

4/5

Svensk Provtagning erbjuder via sin digitala plattform färdiga eller personliga provtagningspaket. Analys och läkarkommentarer syns direkt i mobilen.

 • Analys av 38st hälsomarkörer

 • Många populära hälsokontroller

 • Tydliga läkarkommentarer

 • 100+ provtagningsställen

Vårt betyg:

3.5/5

Werlabs är Sverigest främsta aktör av hälsoanalyser via blodprov. Werlabs ger dig ditt provresultat samt utförliga och tydliga läkarkommentarer i mobilen inom 48h. 

 • Analys av 43 hälsomarkörer

 • Analys av 8st hälsoområden

 • 140+ provtagningsställen

Hälsokontroll online – Blodprov och hälsotest

Via en privat hälsokontroll, som till exempel Werlabs erbjuder, kan du betala själv och testa din kropp i förebyggande syfte. Det vill säga att du kontrollerar din hälsa innan du har fått en sjukdom eller obalans i din kropp.

En vårdcentral söker du upp när du mår dåligt eller när du redan har en sjukdom och då betalar samhället till stor del för din vård. Via en vårdcentral, alltså primärvården, får du inte själv välja vad för typ av blodprov som ska tas istället är det  läkaren som bestämmer detta.

När du gör en hälsokontroll via nätet kan du själv välja exakt vilka prover som du vill analysera. Vidare är du tvungen att ha ett möte med en läkare före och efter att blodprovet utförts, något du slipper via blodprov online. Beställer du ett blodprov online behöver du endast ta dig till provtagningsstället för att utföra själva blodprovet, sedan får du svar och läkarkommentarer direkt i tjänsten.

Sammanfattningsvis, det är att rekommendera att vända sig direkt till en vårdcentral om du upplever specifika problem eller besvär som behöver utvärderas av läkare innan några prover görs.

Om du vill kolla upp dina värden i förebyggande syfte eller har en misstanke om att du exempelvis har en brist på ett specifikt näringsämne är en digital hälsokontroll ett bra alternativ då det erbjuder en flexibelt och tidsbesparande lösning.

Du kan välja mellan att gå till en drop in mottagning eller boka tid på en mottagning. De flesta leverantörer av hälsokontroller har samarbete med båda typerna av kliniker och i större städer finns ofta båda typerna representerade.

Med dessa tjänster slipper du även kravet att först träffa en läkare, något som kan ta tid bara det, och undviker då även risken att läkaren nekar dig ett blodprov. Med andra ord erbjuds du av dessa onlinetjänster blodprov på dina villkor när det passar dig.

hälsotest blodprov

Varför hälsotest blodprov?

 • För att få proaktiva tips och håll koll på sina värden: Många värden går att jämföra med normalvärden som innebär ett genomsnitt för befolkningen. Men det är också viktigt att förstå att dina värden är individuella och att du kan följa dina egna trender och få dina egna individuella värden.
 • Blodprov vid misstänkt vitamin- eller mineralbrist: Ett blodprov visar direkt dina värden för vitamin- och mineraler. Detta kan lätt jämföras med referensvärden för att se hur du ligger till. Vidare visar blodprovet indikationer vid eventuellt på pågående metabola sjukdomar eller förhöjd risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
 • Blodprov vid sömnsvårigheter: En anledning till att göra ett blodprov kan vara på grund av sömnsvårigheter. Du kanske har gjort allt du kan för att förbättra din sömn som att motionera, lägga dig samma tid varje kväll, undvika mobil och dator på kvällen, testat ett tyngdtäcke, prövat diverse typer av kosttillskott utan framgång. Då kan det eventuellt vara så att det finns bakomliggande orsaker som hindrar dig från att få den sömn du behöver, något som skulle kunna utredas med hjälp av ett blodprov som kontrollerar dina värden.
 • Blodprov vid ärftlig sjukdom: Du kommer få bättre kontroll på din hälsa genom kontinuerliga blodprov. Du kan genomföra kost- och livsstilsförändringar för att påverka din hälsa och se resultatet.

Så funkar en hälsokontroll via blodprov:

Det finns idag möjlighet att göra hälsotester via blodprov online och få sina svar digitalt. Så hur går detta till? Det du behöver göra är att beställa ett hälsotest online, gå därefter till närmsta labb och ta de blodprov efterfrågas. Denna prover skickas sedan på blodanalys varav resultaten presenteras online i en portal.

Det går att välja mellan flera olika paket beroende på vilka hälsotest du vill göra, dessa varierar i utformning beroende på ålder, kön samt önskat hälsoområde.

Vanligtvis har de anslutna provtagningslabben drop-in tider vilket betyder att du kan ta blodprovet när det passar dig. Detta är därmed ett enkelt och snabbt sätt att få koll på sina blodvärden då du kan välja vilka blodprov som ska genomföras samt när de ska ske

Olika aktörer på marknaden erbjuder olika typer av hälsokontrollspaket och de kan variera en del gällande innehåll och vilka hälsomarkörer som undersöks.

Det är vanligt med någon typ av standardpaket som kontrollerar det allra mest nödvändiga för att få en överblick över den allmänhälsa, det finns också speciella paket för exempelvis: äldre personer, yngre personer, indrottare, kvinnor och män.

Du får alltid möjligheten att läsa på om vilka prov som ett paket utgörs av innan du beställer det. Köper du ett paket erbjuds du alltså en mer omfattande analys av din hälsa till skillnad om du beställer test av enstaka hälsomarkörer. Du får även specifika tips på förändringar av livsstil eller kost om detta skulle vara aktuellt.

Går du istället till vårdcentralen kommer du inte själv kunna välja vilka tester du vill göra, inte heller kommer generella tester tas för att undersöka hur du kan stärka din hälsa. De tester som tas av läkare på vårdcentraler sker oftast till följd av att man misstänker specifika sjukdomar. Vidare kommer det troligtvis ta mycket längre tid att få till ett blodprov än om du använder någon av tjänsterna hos de aktörer som vi skriver om.

Vilka erbjuder bäst hälsotest blodprov?

För att sammanställa vår topplista över de fyra aktörer som vi anser vara bäst när det kommer till hälsokontroller och hälsotest online har vi undersökt varje aktör ur ett helhetsperspektiv, detta inkluderar utvärdering av: Pris, användarvänlighet, svarstid och kundtjänst.

Men hur skiljer sig dessa mot varandra? Vilka som erbjuder bäst hälsokontroll online varierar lite beroende på vem som är kunden, exempelvis är tillgänglighet och antal provställen förmodligen viktigt om du bor på landsbygden. Bor du i en storstad så kanske prisskillnader är avgörande alternativt handlar det helt enkelt om vilken aktör som erbjuder bäst paket av hälsomarkörer efter just dina behov.

Nedan hittar ni vår jämförelse av de olika aktörerna samt hur vi resonerade när vi utformade vår topplista. Är du intresserad av fullständiga recensioner så hittar du dessa här:

Werlabs eller Svensk provtagning

Werlabs grundades 2013 för och har därför ett visst försprång i jämförelse med Svensk provtagning som grundades 2018. Svensk provtagning har dock i hög grad börjat konkurrera med Werlabs och erbjuder idag i mångt och mycket en tjänst som är minst lika bra som Werlabs. Det finns några få skillnader som gör att vi rekommenderar Werlabs framför Svensk provtagning, detta grundar sig i:

 • Svenskprovtagning erbjuder till skillnad från Werlabs endast paketlösningar inte enstaka analyser av hälsomarkörer.
 • Svensk provtagning har något färre provtagningsställen

Werlabs samarbetar med: Aleris Medilab, Unilab och Karolinska Universitetslaboratoriet. Svensk provtagning å andra sidan samarbetar med: SYNLAB Medilab, Encia, Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs.

Sammanfattningsvis så skiljer sig dessa tjänster inte allt för mycket i varken pris eller antal provanställningen. Du kan därför som kund känna dig trygg i att välja den aktör vars provtagningsställe är närmast där du befinner dig.

Svensk provtagning eller Medisera

Medisera ägs och drivs utav Medisera Health AB som registrerades 2017 och tjänsten gick live februari 2018 samma år som Svensk provtagning. Dessa två tjänster liknar varandra i mångt och mycket och fungerar på samma sätt. Nedan är några skillnader som är värt att ha i åtanke när du väljer vilken aktör som du ska beställa ditt blodprov från.

 • Medisera är aningen billigare när det kommer till paketpriser
 • Svensk Provtagning har fler provtagningsställen detsamma gäller för Werlabs

Medisera kan därmed vara det bästa alternativet för den som vill ha en så billig undersökning som möjligt speciellt för den som bor i en storstad. Om det är för långt till närmsta provtagningsställe anslutet till Medisera så rekommenderar vi att du instället tittar på Werlabs eller Svensk Provtagning.

Welabs eller Medisera

Hur står sig Medisera mot Werlabs i en jämförelse? Medisera är det lite mindre bolaget som på senare tid börjat konkurrera med Werlabs, deras undersökningar är billigare än Werlabs men utbudet är aningen snålare. När det kommer till antal provtagningsställen vinner Werlabs och det samma gäller för antalet hälsomarkörer som ingår i de olika paketen.

Det är några specifika tester där Werlabs erbjuder mer omfattande analyser:

 • Baspaket med 43 hälsomarkörer i jämförelse med Mediseras 35
 • Sköldkörteltest (Inkluderar till skillnad från Medisera: TRAK samt TPO-ak)
 • Njurtest (Inkluderar till skillnad från Medisera: Krea, Klorid, Fosfat)
 • Vitaminer och mineraltest (Inkluderar till skillnad från Medisera: Folat, Ferritin, Transferrin Järnmättnad)

Med detta sagt är dock Medisera en mycket bra tjänst och de har många nöjda kunder. Om du är ute efter ett billigare test och inte har allt för långt ett provtagningsställe anslutet till Mediseras så är denna tjänst ett bra alternativ. Är du ute efter att få så grundlig undersökning som möjligt och ej bor i en storstad så skulle vi rekommendera Werlabs.

Werlabs eller Blodkollen

Generellt sätt så vinner Werlabs i denna jämförelse när det kommer till antal tester och paket, antal hälsomarkörer, flest provtagningsställen och pris per hälsomarkör. Werlabs är det lite större företaget med lite fler tester och lite fler provtagningsstället men med lite dyrare pris.

Det är några specifika tester där Werlabs erbjuder mer omfattande analyser än Blodkollen:

 • Baspaketet undersöker 43 hälsomarkörer jämfört med Blodkollens 32
 • Njurtest: Werlabs inkluderar till skillnad från Blodkollen: Krea, Klorid, Fosfat, Cystatin, CeGFR(CysC), Albumin
 • Vitaminer och mineraltest: Werlabs inkluderar till skillnad från Blodkollen: B12, Ferritin, Transferrin Järnmättnad

Dock är Blodkollen aningen billigare och erbjuder en likvärdig tjänst när det kommer till själva analysen – så om ditt närmsta provtagningsställe är via Blodkollen så är dessa absolut ett värdigt alternativ

Populära hälsotester online

Werlabs Coronatest

Werlabs har nu lanserat sitt test för CoronaGenom att beställa detta Coronatest får du mjölighet att via provtagningsställen i: Stockholm, Göteborg, Malmö, Ekeby, Halmstad, Jönköping, Trollhättan, Ulricehamn, Vetlanda, Västerås. Detta test undersöker om du bär på antikroppar mot Corona och således om du tidigare varit smittad. Detta test undersöker alltså inte om du är sjuk i Corona vid tillfället du tar provet, du ska ha varit symptomfri i 14 dagar innan testet utförs.

Misstänker du att du är sjuk i Corona just nu? Beställ hem ett Coronatest från Dynamic Code – detta test, till skillnad från Werlabs coronatest, visar om du bär på viruset vid själva provtagningstillfället.

Information om Werlabs Coronatest: 

Om du tidigare upplevs symtom som ont i halsen, ont i huvudet, smärta i muskel och leder, feber, hosta, nästäppa, snuva, illamående, svårt att andas, smärta i bröstkorgen så detta handlat om att du burit på Covid-19. Detta test kommer att påvisa om det förekommer antikroppar (IgG) i din kropp och ger därmed svar på frågan hur vidare du varit smittad av Covid-19 eller ej. Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal. Ditt resultat förmedlas sedan via din digitala Werlabs journal inom loppet av 2-4 arbetsdagar.

Testet analyseras av Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium, tester har en dokumenterad specificitet på 99.6% samt sensitivitet på 100%.

Hormontest

Det erbjuds speciella paket som är framtagna för att analysera nivåer av olika hormoner i blodet, exempel på denna typ av test är: sköldkörteltest, kortisoltest, östrogen- och testosterontest samt kontroll av progesteron. Det finns många anledningar till varför det kan vara bra att hålla en extra koll på sina hormoner. Vid exempelvis klimakteriet påverkas kvinnors Östrogen och har du en obalans i sköldkörteln kan det leda till onormala nivåer av stresshormon i blodet.

Näring och Vitamintest

Som de flesta vet så är det viktigt att vi får i oss en allsidig kost, näringen vi får i oss påverkar vår hälsa. En näringsbrist i form av brist på vitaminer eller mineraler kan leda till exempel trötthet och depression. Att dubbelkolla att man får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler är därmed ett steg mot ett mer hälsosamt liv. Här erbjuds flera olika typer tester där du kan ta enskilda blodprov för enskilda näringsämnen eller beställa paket som ger dig en överblick. Dessa tester är mycket uppskattade av veganer och vegetarianer som riskerar att missa vissa typer av näringsämnen som vanligtvis tillgodoses från animaliska produkter.

Kropp och organ

När det kommer till kroppen och organ så finns en mängd olika tester hos våra aktörer,  exempelvis: Njurtest, prostatatest, hjärt och kärltest, kortisoltest, blodsockertest och ledvärkstest. Hur dina organ mår kan bero på många olika saker så som: arv (dna), matvanor, alkoholvanor med mera, det är därför viktigt att hålla koll på organ som man misstänker ligger i riskzonen. Tack vare dessa kontroller kan du nu ta reda på hur organen mår samt få information om rekommenderade livsstilsförändringar som kan gynna din kropp och dina organ.

Fertilitetstest och hälsotest för gravida

Om du planerar att bli gravid framöver eller bara vill veta hur din kropp fungerar så erbjuds idag fertilitetstest online via blodprov. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka din fertilitet och därför kan en noggrann kontroll visa och förvarna om det skulle vara något som påverkar din fertilitet negativt. Det erbjuds även ett flertal olika graviditetstest hos aktörerna på denna sida.

Allergitest

Ett annat populärt test är allergitester, dessa kan du beställa om du skulle misstänka att du har någon typ av allergi. Det finns ett flertal olika allergitester för exempelvis pälsdjur, kost och pollen som kontrolleras via blodprovet. Detta är ett snabbt och enkelt sätt att kontrollera om du skulle ha någon typ av allergi.

Faktum är att så mycket som 30% av Svenskar lider av pollenallergi, även om omfattningen kan variera från person till person. Kanske förväxlar år ut och år in du pollenallergi med regelbunden snuva, då kan det vara bra att dubbelkolla detta med ett blodprov.

Näringstest för vegan & vegetarian

För personer som äter vegetarisk eller vegansk kost är det en bra ide att kontrollera så att du får i dig alla näringsämnen som kroppen behöver. Näringstesterna som dessa aktörer erbjuder är mycket populära och är speciellt anpassade för veganer och vegetarianer.
Om man ej äter animaliska produkter finns det nämligen ett flertal näringsämnen som behöver kompletteras i form av kosttillskott exempel på detta är vitamin B12.

FAQ – Vanliga frågor och svar om blodprov online

Varför ska jag ta blodprov på fastande mage?2020-02-26T14:31:38+02:00

Flera tester kan störas av att kroppen arbetar med maten i magen. Ett tydligt exempel är blodsockret som kan ha väldigt olika värden beroende på vad du har ätit. För att kunna få jämförbara värden ska man alltid ta blodprover på fastande mage och de flesta rekommenderar 12h. Detta innebär att det är lättast att ta blodprovet på morgonen innan frukosten.

Hur lång tid är svarstiden för blodprov?2020-02-26T14:31:42+02:00

Vissa svar kan du få redan efter någon timme medan andra svar kan ta ett par dagar. Läkaren kommenterar först dina resultat efter att alla provsvar har kommit in.

Kan jag ta ett blodprov hemma själv?2020-02-26T14:31:48+02:00

Dessa blodprov kan du inte ta hemma själv eftersom de kräver lite större mängd blod än vad en lancett kan ge. Därför kräver dessa blodprover att utbildad vårdpersonal utför dem på en mottagning. Vissa sjukdomar går att testa via urinen eller på andra sätt och då kan man göra det via ett självtest.

Vad är referensvärden på mitt resultat?2020-02-26T14:31:53+02:00

Referensvärden är genomsnittliga värden för friska personer. Notera att i enstaka fall behöver det inte betyda att det är dåligt att ligga utanför dem. Det är därför en läkare kommenterar på alla värden individuellt.

Varför inte bara gå till vårdcentralen?2020-02-26T14:31:57+02:00

Via en privat hälsokontroll, kan du betala själv och testa din kropp i förebyggande syfte. Det vill säga att du kontrollerar din hälsa innan du har fått en sjukdom eller obalans i din kropp. En vårdcentral söker du upp när du mår dåligt eller när du redan har en sjukdom och då betalar samhället till stor del för din vård.

Var finns det en mottagning för att lämna prov till hälsokontrollen?2020-02-26T14:32:01+02:00

Alla leverantörer erbjuder flera olika mottagningsställen för att lämna blodprov runtom i landet. Det bästa är att besöka de olika leverantörernas hemsida för att se om din stad finns med. De skiljer mellan de som man ska boka tid för provtagning och de som har drop-in tider.

Vad är en hälsomarkör/markör?2020-02-26T14:32:06+02:00

Man vet att vissa substanser minskar eller ökar i kroppen vid vissa sjukdomar. Dessa kan man mäta vid ett blodprov och sedan jämföra med ett normalt värde. Dessa kallas markörer eller hälsomarkörer. Ett exempel är PSA som är hälsomarkör för prostatacancer.

Vad är en hälsokontroll via blodprov?2020-02-26T14:32:11+02:00

En hälsokontroll via blodprov innebär att du analyserar blodet i din kropp och ser om du har en ökat risk för att utveckla någon sjukdom. Det finns chans att du kan motverka denna utveckling innan sjukdomen bryter ut. Det finns många livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes som man kan förebygga genom en hälsokontroll.

hälsokontroll blodprov
Till toppen