Räkna ut kaloribehov

Denna kalkylator använder en formel för att räkna ut en persons basal metabolt rate (BMR), vilket är det antal kalorier som kroppen behöver för att upprätthålla sina grundläggande funktioner (t.ex. andning, cirkulation, matsmältning) under en given dag. BMR beräknas genom att multiplicera personens vikt, längd, ålder och kön med ett fördefinierat värde.

Efter att BMR har beräknats multipliceras det med personens aktivitetsnivå för att få det totala kaloribehovet. Detta antal kalorier är det som personen behöver för att upprätthålla sin vikt. Om personen vill gå upp eller ner i vikt kan detta antal kalorier justeras upp eller ner för att uppnå det önskade resultatet.

Vad är kalorier?

Kalorier är en enhet som används för att mäta energiinnehåll i mat och dryck. En kalori är den mängd energi som krävs för att höja temperaturen på en gram vatten med en grad Celsius.

Hur räknar man ut sitt dagliga kaloribehov?

Det finns olika formler som kan användas för att beräkna det dagliga kaloribehovet, men en enkel metod är att multiplicera sin kroppsvikt i kilogram med en konstant siffra (till exempel 30) för att få ett ungefärligt värde. Detta är dock bara en grov skattning och det är bäst att rådfråga en läkare eller dietist för att få en mer exakt beräkning.

Hur mycket kalorier bör man äta per dag?

Det beror på en rad olika faktorer, såsom kön, ålder, aktivitetsnivå och önskad viktminskning eller viktökning. En genomsnittlig vuxen person behöver mellan 1 500 och 2 500 kalorier per dag för att hålla sin vikt, men det kan variera beroende på individuella behov. Rådfråga en läkare eller dietist för att få en mer exakt riktlinjer.

Kaloribehov-kalkylator

Använd formuläret nedan för att räkna ut ditt dagliga kaloribehov.

Ditt dagliga kaloribehov är: kalorier.

Vad är kalorier?

Kalorier är en enhet som används för att mäta energiinnehåll i mat och dryck. En kalori är den mängd energi som krävs för att höja temperaturen på en gram vatten med en grad Celsius.

Hur räknar man ut sitt dagliga kaloribehov?

Det finns olika formler som kan användas för att beräkna det dagliga kaloribehovet, men en enkel metod är att multiplicera sin kroppsvikt i kilogram med en konstant siffra (till exempel 30) för att få ett ungefärligt värde. Detta är dock bara en grov skattning och det är bäst att rådfråga en läkare eller dietist för att få en mer exakt beräkning.

Hur mycket kalorier bör man äta per dag?

Det beror på en rad olika faktorer, såsom kön, ålder, aktivitetsnivå och önskad viktminskning eller viktökning. En genomsnittlig vuxen person behöver mellan 1 500 och 2 500 kalorier per dag för att hålla sin vikt, men det kan variera beroende på individuella behov. Rådfråga en läkare eller dietist för att få en mer exakt riktlinjer.