Rosenrot – Naturens egna antidepp

Rosenrot är en växt som trivs i kyla och växer i bergsområden runt om i Asien och Europa.

Rosenrot har adaptogena egenskaper, vilket betyder att de hjälper kroppen att hantera exempelvis stress och utmattning.

Det latinska namnet för Rosenrot är Rhodiola rosea och dess rötter innehåller mer än 140 olika aktiva ämnen. De två mest potenta ämnena är rosavin och salidrosid.

Rosenrot har används i århundraden med syfte att lindra oro, depression och trötthet.

Än idag är rosenrot ett populärt kosttillskott, speciellt i Norden där det är populärt mot den trötthet och nedstämdhet som många upplever under vinterhalvåret.

Nedan kommer vi att gå igenom mer specifikt när och hur Rosenrot kan hjälpa dig.

Hitta marknadens bästa Rosenrots-extrakt

Elexir Rosenrot är ett kosttillskott med högkoncentrerat extrakt av rosenrot. Rosenrotextrakt tillhör kategorin adaptogener och kan ha en positiv påverkan vid fysisk utmattning och emotionell stress.

Elexir Rosenrot innehåller även vitamin B5 som hjälper till att upprätthålla normal mental prestation samt minska trötthet och utmattning. Med Bioperin® för att öka bioupptaget.

rosenrot effekter

1. Minskar stress

Att Rosenrot har adaptogena egenskaper har länge varit känt. Att den är en adaptogen betyder att ämnena i örten på ett naturligt sätt ökar din kropps resistens mot olika typer av stress.

Syftet är därför att inta denna typ av ört under stressiga perioder i livet för att enklare kunna hantera dessa.

Denna studie undersökte vad som hände när en grupp av 101 testpersoner med stressproblematik intog 400mg Rosenrot i fyra veckor.

Resultatet visade en omfattande minskning i stressrelaterade symptom så som trötthet, utmattning, oro och ångest.

Vidare har man kunnat se att rosenrot har god effekt vid utmattningssyndrom något som är nära kopplat till långvarig stress. Något som konstaterades i denna studie som följde 118 personer med utmattningssymptom när dessa intog rosenrotsextrakt.

SAMMANFATTNING Adaptogener så som rosenrot kan hjälpa kroppen att hantera perioder av stress och utmattning.

2. Motverkar trötthet

Som tidigare nämnt är stress och oro något som ofta leder till utmattning och trötthet, både på ett psykisk och fysiskt plan.

Just när det kommer till trötthet har man kunnat se att rosenrot som adaptogen kan hjälpa.

I exempelvis denna studie av 60 personer lidande av trötthet och utmattning – där man såg en signifikant förbättring hos de som intog rosenrot under testperioden. Detta verifierades med en kontrollgrupp som endast fick placebo-piller och ej upplevde samma förbättring i allmäntillstånd.

Effekterna av rosenrotsextraktet kom redan efter någon veckas behandling.

SAMMANFATTNING Vid trötthet och utmattning har det i studier visat sig att rosenrotens adaptogena egenskaper har till skillnad från placebo haft en positiv inverkan.

3. Kan hjälpa vid depression

Depression och ångest är inte alltid kopplat till specifika händelser eller tillstånd i vardagen utan kan vara en konsekvens av kemisk obalans i hjärnan.

För att råda bot på detta är det vanligt att patienter blir behandlade med SSRI och andra antidepressiva mediciner.

Nu undersöker forskare hur vidare rosenrot skulle kunna hjälpa genom att påverka receptorerna i hjärnan och deras utsöndrande av signalsubstanser.

Detta går att läsa om i denna studie som pågick i 6 veckor där en placebogrupp jämfördes med en grupp som fick 340-680mg av rosenrot dagligen. Resultatet visade att gruppen som fick rosenrot upplevde en förhöjd sinnesstämning och lättare insomning.

Vissa i gruppen som fick den högre dosen rosenrot ansåg att de fick en generellt förbättrad självkänsla.

I en liknande studie jämförde man en grupp som fick SSRI med en grupp som fick rosenrot – båda grupperna upplevde minskad oro och ångest även om det visade sig att SSRI hade en bättre effekt (dock med värre biverkningar)

SAMMANFATTNING Rosenrot har visat sig vara effektiv vid behandling av depression – något som kunnat visas i ett flertal studier. Varför roten har denna effekt tros bero på att de aktiva ämnena interagerar med receptorer i hjärnan som ansvarar för utsöndring av signalsubstanser

4. Kan ge ökat fokus

Det finns flera sätt för att hålla din hjärna aktiv och alert, exempelvis fysisk aktivitet, näringsrik mat och ordentlig sömn.

Utöver detta finns det kosttillskott så som Rosenrot som kan ge det lilla extra som kan behövas ibland.

Det har gjorts ett flertal studier på detta varav en undersökte hur personer som arbetar nattskift samt lider av mental trötthet påverkas av ett tillskott av rosenrot.

I två veckor fick två grupper antingen ett placebo-piller eller 170mg av rosenrot. När man efter två veckor bad grupper att göra ett test som innefattade uppgifter relaterade till deras arbete visade det sig att personerna som fått rosenrot presterade 20% bättre på dessa. Hela studien finns att läsa här.

Utöver att de som använt rosenrot som tillskott under perioden presterade bättre så uppgav de att deras känsla av utmattning hade minskat.

Liknande studier har genomförts inom militären där studien i fråga påvisade ett liknande resultat.

SAMMANFATTNING Rosenrot har i studier visat sig kunna öka prestationsförmågan hos personer som lider av mental utmattning samt trötthet. Dock krävs det fler studier inom ämnet för att man ska kunna underbygga och verifiera dessa resultat.

5. Undersöks för hjälp vid diabetes

Diabetes är en sjukdom som innebär att patienten har en försämrad förmåga att producera insulin, något som leder till för höga blodsockernivåer.

När man utförde en studie där man gav diabetiska råttor rosenrotsextrakt kunde man se en ökad förmåga hos blodet i råttorna att transportera och göra sig av med glukos.

Till följd av detta tror man att rosenrot skulle kunna ha en roll i framtiden för att hjälpa mänskliga patienter som lider av diabetes, men som vanligt vid djurförsök så behöver denna hypotes testas på människor innan det går att göra några påståenden kring hur vidare detta skulle fungera för människor.

Det är dock en intressant upptäckt som skulle betyda mycket för många om det i framtiden skulle visa sig vara effektivt vid behandling av diabetes.

Lider du av diabetes så bör du självfallet prata med din doktor och följa den behandling som denne rekommenderar.

SAMMANFATTNING Rosenrot har i djurförsök visa sig kunna öka blodets förmåga att transportera glukos, något som skulle hjälpa diabetiska patienter om det i framtiden visar sig fungera på samma sätt människokroppen.

6. Studeras i kampen mot cancer

Ämnet Salidrosid som återfinns i rosenrot undersöks just nu för sina anti-cancerogena egenskaper.

Man har i labb kunnat påvisa att just detta ämne tycks förhindra cancerceller att växa inuti ett provrör (källa).

Inte förräns effekten är påvisad inuti en människokropp går det att med säkerhet säga att Salidrosid och rosenrot skulle ha någon faktisk effekt vid cancer.

Oavsett är det en mycket intressant iakttagelse som vi alla får hoppas visar på goda resultat i framtiden.

SAMMANFATTNING Vid undersökning i labb har man kunnat se att Salidrosid, ett aktivt ämne i rosenrot, i ett provrör lyckades hämma tillväxten av cancerceller.

2021-05-22T11:40:29+02:00

Om författaren:

Till toppen