Kostnaden för mötet beror på var du är folkbokförd, samt beror på om du träffar en sjuksköterska, läkare eller psykolog. Fram till att patienten fyller 18 år är ett vårdbesök alltid avgiftsfritt.