Bästa antiinflammatoriska medicinen receptfritt

Vid tillfällig smärta är inflammationshämmande medicin det allra bästa alternativet för lindring. Det finns många antiinflammatoriska läkemedel som är receptfria och vilken som är allra bäst kan variera mellan olika personer, då vi svarar olika på olika preparat. Du kan därför behöva prova dig fram vilken medicin mot inflammation som fungerar bäst för dig.

antiinflammatorisk medicin receptfritt

Många inflammationsdämpande tabletter fungerar bra som febernedsättande, men är framför allt framgångsfull vid lätt till måttlig akutsmärta. Du kan använda dig av receptfritt antiinflammatoriskt vid exempelvis:

 • Huvudvärk
 • Ryggvärk
 • Led- och muskelvärk
 • Tandvärk
 • Mensvärk

Det kan vara svårt att veta vilken som är den bästa smärtstillande vid just inflammation. Många vet att Ipren är antiinflammatorisk, men det finns många andra tabletter som kan fungera lika bra eller bättre än just Ipren. Ipren innehåller det verksamma ämnet Ibuprofen, som är ett av många NSAID preparat när det kommer till inflammationshämmande medicin receptfritt.

NSAID är icke steroida antiinflammatoriska läkemedel som är den läkemedelsgrupp som rekommenderas vid just inflammation och smärta som kommer av det. Det finns flera verksamma ämnen inom läkemedelsgruppen. Och de vanligaste är:

 • Ibuprofen
 • Naproxen
 • Dilkofenak
 • Acetylsalicylsyra
 • Nabumeton

Du kan svara olika bra på de olika verksamma ämnena och kan därför behöva prova dig fram. En generell rekommendation är dock att vid långvarigt användande (upp till 2 veckor) bär du ta en så låg dos som möjligt. Exempelvis Naproxen verkar vid en lägre dos än vad Ibuprofen gör, och kan därför passa bättre som långvarig antiinflamatorisk medicin.

Antiinflammatoriska läkemedel i olika former

Många kanske tror att värktablett mot inflammation är det enda alternativet, men så är inte fallet. Många preparat kommer som värktablett, men också i flytande form och då framför allt till barn. Men antiinflammatoriska läkemedel finns även som gel och som brustablett exempelvis. Gel är ett bra alternativ för lokal smärtlindring och inflammationsdämpning och brustablett är ett bra alternativ för dig som inte kan eller vill svälja en tablett.

Bäst inflammationshämmande receptfritt 2023

Som vi tidigare nämn kan effekten av olika antiinflammatoriska preparat vara individuellt. Men vi har ändå tittat på antiinflammatorisk du kan köpa receptfritt för att se vilka som anses vara de bästa.

  1. Naproxen Orifarm tabelett 250 mg
  2. Ipren filmdragerad tablett 400 mg
  3. Voltaren Gel
  4. Treo brustablett
  5. Ipaflex kapsel 200 mg

1.     Naproxen Orifarm tablett 250 mg – Bästa receptfria antiinflammatoriska tabletter

Antiinflammatoriskt

Den bästa antiinflammatoriska medicinen är den som innehåller NSAID, exempelvis Naproxen. Naproxen Orifarm innehåller 250 mg Naproxen och hjälper vid lätt till måttlig akutsmärta vid exempelvis huvudvärk, mensvärk, tandvärk samt muskel- och ledvärk. Till skillnad från Ibuprofen där en dos är 400 mg behöver du oftast endast 250 mg Naproxen för att få samma smärtlindring.

Den främsta anledningen till varför anser Naproxen Orifarm vara bästa värktabletter mot inflammation är priset. Ett mycket prisvärt inflammationshämmande läkemedel som fungerar minst lika bra som andra mer kostsamma.

2.     Ipren filmdragerad tablett 400 mg – En välkänd klassiker

Antiinflammatoriskt

Det finns en anledning till att det allra vanligaste är att ta Ipren mot inflammation. Ipren innehåller Ibuprofen som är ett av de mest sålda antiinflammatoriska läkemedel på marknaden. Ipren filmdragerad tablett 400 mg är en antiinflammatorisk värktablett som verkar inom 30 minuter och ger lindring upp till 8 timmar.

Ipren är inflammationshämmande och hjälper mot de flesta tillfälliga smärtorna av lindrig eller måttlig karaktär. Vid långvarig smärta kan du ta en Iprenkur mot inflammation i maximalt två veckor.

3.     Voltaren Gel – Bästa antiinflammatorisk salva

Antiinflammatoriskt

Om du har ont på ett specifikt ställe, exempelvis rygg eller muskler kan du istället för värktabletter ta lokal inflammationsdämpande medicin i form av gel. Fördelen med Voltaren Gel är att det inflammationsdämpande preparatet når snabbare till infektionen eftersom det slipper att gå igenom hela kroppen och matsmältningssystemet först.

Voltaren Gel innehåller ett NSAID preparat som heter Diklofenak. Det här är en antiinflammatorisk medicin som är trippelverkande, den lindrar smärta, minskar svullnad och behandlar inflammation. Lindrar i upp till 12 timmar.

4.     Treo brustablett – smidigt läkemedel mot inflammation

Antiinflammatoriskt

En del kan ha problem med att svälja inflammationshämmande värktabletter och då är Treo brustablett ett mycket bra alternativ. En brustablett som du lägger i vatten och sedan dricker upp. Treo innehåller acetylsalicylsyra som är en rekommenderat antiinflammatorisk medicin receptfritt.

Treo verkar snabbt och effektivt inom 30 minuter och effekten vara mellan 4-6 timmar. Barn under 14 år bör inte ta Treo och vid feber rekommenderas barn under 18 att framför allt ta andra preparat.

5.     Ipaflex kapsel 200 mg – Bästa inflammationsdämpande läkemedel som kapsel

Antiinflammatoriskt

Om du har svårt att svälja antiinflammatoriska värktabletter kan många gånger en kapsel vara enklare. Ipaflex är också en av den bästa värktabletten mot ryggvärk enligt många användare. Kapslarna innehåller det antiinflammatorisk läkemedel Naproxen och därför är dosen så pass låg.

Ipaflex är dubbelverkande och både lindrar smärta och dämpar inflammation. Effekter håller i cirka 12 timmar. En medicin mot inflammation som kan tas av personer över 12 år, men bör inte användas av personer med allergi mot soja eller jordnötter.

Viktigt att tänka på vid användandet av antiinflammatoriska läkemedel

Receptfria läkemedel är ofarliga att använda så länge du följer anvisningarna för dem mycket noggrant. Det som är viktigt att komma ihåg är att inflammationsdämpande tabletter endast ska användas tillfälligt. Om du inte märker av förbättring av smärtan efter ett tar dagar bör du kontakta läkare. Orsaker som kräver ytterligare sjukvård eller medicinering kan ligga bakom smärtan. Du bör aldrig använda receptfritt antiinflammatoriskt läkemedel längre än två veckor utan läkares ordination.

Om du äter andra läkemedel bör du konsultera med din läkare innan du tar antiinflammatoriska läkemedel. Det kan finnas restriktioner på vilka preparat du kan använda i kombination med dina andra läkemedel. Även du som lider av hjärt- och kärlsjukdom bör kontakta läkare eller farmaceut först.

Antiinflammatoriska läkemedel vid graviditet

Under en graviditet är det inte rekommenderat att använda sig av antiinflammatoriska läkemedel som innehåller NSAID. Under de sex första månaderna av en graviditet kan det ibland finnas möjlighet att använda dessa läkemedel, men då alltid på läkares inrådan. Under de tre sista månaderna av graviditeten bör du absolut inte använda dig av NSAID preparat då de kan påverka fostret samt sätta igång förlossningen förtidigt.

Om du lider av smärta eller har feber under graviditet rekommenderas du istället att ta smärtstillande innehållande paracetamol.

Antiinflammatoriska läkemedel till barn

Även barn kan använda de allra flesta antiinflammatoriska läkemedel så länge barnet i övrigt är friskt. Barn ska dock inte ta lika stor dos som vuxna och kan behöva välja det alternativ som innehåller en lägre dos av det verksamma ämnet. Läs alltid på förpackningen vad som gäller för barn. Antiinflammatoriska receptfria läkemedel kan användas både som febernedsättande och smärtlindrande även för barn.

Vanliga frågor och svar

Är Ipren antiinflammatoriskt?

Ja, Ipren innehåller det verksamma ämnet Ibuprofen som är antiinflammatoriskt. Ibuprofen tillför läkemedelsgruppen NSAID som dämpar inflammation i kroppen. Ipren verkar både antiinflammatoriskt och smärtstillande.

Hur fungerar antiinflammatoriska läkemedel?

Inflammation skapas när kroppen på något sätt blir skadad, det uppstår då processer för att försöka läka skadan som i sin tur orsakar lokal inflammation. Antiinflammatoriska läkemedel med NSAID preparat fungerar genom att det förhindrar att inflammatoriska ämnen skapas i kroppen. Läkemedlet är också smärtdämpande vilket lurar kroppen till att tro att skadan är läkt och på så sätt avtar den inflammationsskapande processen.

Kan receptfri antiinflammatoriska medicin vara farlig?

Även om ett läkemedel är receptfritt ska du iaktta försiktighet och alltid följa de anvisningar som tillhör just det läkemedlet. Om du i övrigt är frisk är det inte farligt att under en kortare tid använda antiinflammatoriska läkemedel. Du bör dock aldrig överskrida angiven dos, blanda läkemedel eller bruka under en längre tid.