Du får kostnadsfria besök hos exempelvis FirstVet och Vethem för skador och sjukdomar som omfattas av din djurförsäkring. Ditt samtal ska vara kring rådgivning av sjukdomssymptom eller skador. Din försäkring täcker normalt inte beteenderådgivning, rekommendationer kring torrfoder eller förskrivning av fästingmedel/preventivmedel.