indisk örtmedicin

Ayurveda & Indisk läkekonst – Topp 7 viktiga örter

Ayurveda är en traditionell indisk läkekonst som praktiserats i tusentals år. Än idag är ayurvedisk medicin populär i Indien och intresset för ayurveda har samtidigt exploderat i västvärlden under senare år. Ayurveda går ut på att stärka psykisk och fysisk balans i kroppen samt att förebygga sjukdomar.

Denna medicinska lära består av en kombination av medicin, träning och förändringar i livsstil.

I den medicinska delen så spelar kryddor och örter en stor roll och kunskap om dessa har gått i generationer. Tanken med örtmedicinen är att de ska hjälpa kroppen genom att stärka immunförsvaret samt att ha en generellt positiv inverkan på måendet.

Ayurveda betyder läran om livet (ayur = livet, veda = vetenskap, kunskap)

Läran är det äldsta dokumenterade läkesystemet i världen. Yoga och ayurveda är nära sammankopplade och de delar filosofi på många sätt, exempelvis handlar båda i grund och botten om livsstil. Det handlar med andra ord inte bara medicinering samt behandling av sjukdom utan även vissa typ av terapi och råd för hur man ska hålla kropp och sinne friskt.

I Sverige ses oftast alternativ medicin och naturmedicin som ett flummigt komplement, men faktum är att i Indien så behandlar man i princip alla typer av sjukdomar med utgångspunkt i ayurveda.

Nedan kommer vi att gå igenom de mest förekommande örtmedicinerna inom denna läkekonst.

7 örtmediciner i traditionell indisk läkekost:

1. Boswellia

indisk läkekonst

Boswellia utvinns från kådan från Boswellia serrataträdet (även känt som “indiskt rökelseträd”) och är känt för sin lätt kryddiga och träiga lukt.

Forskning tyder på att Boswellia kan vara effektivt för att minska inflammation, något som sker till följd av att växten förhindrar frisättning av inflammationsframkallande leukotriener, ett ämne som bildas av vissa celler i samband med allergisk reaktion.

När man i provrörs-studier och djurtester undersökt Boswellia har man funnit att effekten av örten liknar många av de icke-steorida samt antiinflammatoriska läkemedel som finns på marknaden, med fördelen att antalet biverkningar tycks vara färre. 

Detta stärks av de upptäckter som gjordes när man studerade effekten av Boswellia i människor. Då fann man att vissa personer som lider av artros och artrit fick förbättrad rörlighet samt upplevde en minskad smärta, något som tros bero på de antiinflammatoriska egenskaperna hos örten.

Vidare tror man efter att Boswellia kan vara effektivt för att förebygga och behandla orala infektioner, exempelvis tanköttsinflammation. En annan studie har visat att Boswellia tycks kunna hjälpa patienter andas lättare vid kronisk astma.

Är du intresserad av att köpa Boswellia? Klicka här för att komma till butiken

Boswellia är ett ayurvedisk krydda med antiinflammatoriska egenskaper. Den tros kunna kan minska ledvärk, förbättra munhälsan och lindra svullnad i luftvägarna vid kronisk astma.

2. Ashwagandha

Ashwagandha är en liten planta vars rötter till utseendet liknar vanlig ingefära. Denna ört växer i Indien och Nordafrika och dess rötter samt bär har länge används inom ayurveda, såpass mycket att den inte sällan hänvisas till som “kungen av ayurveda”.

Denna ört är en adaptogen och betyder att de verksamma ämnena i rötterna och bären tros kunna hjälpa kroppen att hantera stress på ett mer effektivt sätt. Forskning har faktiskt visat på just detta, då man i studier kunnat visa på att Ashwaganda har en förmåga att sänka nivåerna av kortisol (ett stresshormon) i kroppen.

Vidare finns det flera studier (exempelvis denna) som kunnat visa att ashwagandha bidrar till bättre sömn och minskad oro hos personer som äter detta tillskott under en kortare period.

Inte nog med det så finns det flera forskningsresultat som tyder på att Ashwagandha kan ge ökad muskeltillväxt, leda till ökad fertilitet hos män samt sänka blodsockernivåer.

Dock ska det sägas att dessa studier är relativt små och få, det behövs större och fler studier för att man med säkerhet ska kunna bevisa dessa effekter.

Ashwagandha lever minst sagt upp till sitt namn “Kungen av ayurveda” och är en otroligt intressant ört som vi skriver mycket om på denna sida.

Intresserad av att köpa Ashwagandha? Klicka här för att komma till butiken

Ashwagandha är ett ayurvedisk krydda som kan hjälpa dig att hantera stress mer effektivt. Örten verkar också kunna sänka blodsockernivåer samt förbättra sömn, minne, muskeltillväxt och manlig fertilitet.

3. Brahmi

Brahmi (Bacopa monieri) är en viktig ört inom ayurvedisk medicin.

I provrör- och djurstudier har man funnit indikationer som tyder på att Brahmi har starka antiinflammatoriska egenskaper. I denna studie fann man att effekten var minst lika bra som andra receptfria läkemedel mot smärta och svullnad. Självklart behöver dessa effekter verifieras i människor innan det går att med säkerhet bevisa dessa egenskaper.

Andra studier har funnit vissa kopplingar mellan Brahmi och förbättrat minne, uppmärksamhet samt minska symptomen vid ADHD samt rastlöshet.

indisk läkekonst

Vidare tycks Brahmi ha adaptogena egenskaper likt ashwagandha, och därmed kunna bidra till att din kropps förmåga att hantera stress och ångest. Den forskning som finns idag inom detta område är dock ej tillräcklig och det krävs mer studier inom detta område.

Intresserad av att köpa Brahmi? Klicka här eller på bilden för att komma till butiken

Brahmi är en ayurvedisk ört som tros minska inflammation, förbättra hjärnfunktion samt minska symtomen på ADHD. Örten har i ett fåtal studier även visat sig kunna öka din kropps förmåga att hantera stress.

4. Kurkumin

Kurkumin är den viktigaste curcuminoiden i gurkmeja. Traditionellt har gurkmeja använts av lokalbefolkning i områden runt Indien och Sydostasien för sina antiseptiska och anti-inflammatoriska egenskaper.

American Cancer Society har officiellt gått ut med att kurkumin, den aktiva substansen i gurkmeja, är en effektiv antioxidant som i preliminära studier visat sig kunna döda cancerceller i labbmiljö.

Dess kraftfulla antioxidanter och antiinflammatoriska egenskaper har även undersökts i en annan teströrsstudier där det visat sig vara lika eller till och med mer effektivt än vissa antiinflammatoriska läkemedel på marknaden.

Dessutom kan föreningar i gurkmeja hjälpa till att bevara hjärnfunktionen genom att öka hjärnnivåerna av “brain-derived neurotrophic factor (BDNF)” som agerar som nervtillväxtfaktorer i det centrala nervsystemet. Låga nivåer av BDNF har kopplats till störningar som Alzheimers och depression.

Det har bedrivits svensk forskning inom detta område, exempelvis har man på Linköpings universitet med hjälpa av kurkumin lyckats förlänga livet på bananflugor med Alzheimerssymptom.

Med detta sagt har man i de flesta studier använt mycket stora mängder kurkumin.

Intresserad av att köpa Kurkumin/gurkmeja? Klicka här för att komma till butiken

Kurkumin förekommer i gurkmeja och kan bidra till att minska inflammation och förbättra hjärnfunktion. Vidare undersöks kurkumins förmåga att hämma tillväxt av cancerceller samt att bromsa utvecklingen av Alzheimers.

5. Moringa

bra örtmedicin

Moringa oleifera är en växt som har används för sina påstådda hälsoeffekter i tusentals år och den är rik på näringsämnen samt antioxidanter. Dock har endast ett fåtal av dess hälsoeffekter har studerats vetenskapligt.

Nästan alla delar av trädet äts eller används som ingredienser i traditionella växtbaserade läkemedel. Detta gäller särskilt löven och fröna, som ofta mals ner och äts i delar av Indien och Afrika. Moringalöven är rika på viktiga näringsämnen så som: protein, vitamin B6, C-vitamin, riboflavin och järn.

De huvudsakliga ämnena med antioxidativa egenskaper hittats i bladen från Moringa oleifera och utgörs av:

Quercetin: en antioxidant kan hjälpa till att sänka blodtrycket
Klorogensyra: som kan hjälpa till att reglera blodsockernivåer efter måltider

Även om studier är få (och det efterfrågas mer forskning) så förekommer de, exempelvis denna studie där kvinnor som intog 1,5 teskedar (7 gram) moringa lövpulver varje dag i tre månader fick en signifikant ökning av antioxidantnivåer i blodet.

Intresserad av att köpa Moringa oleifera? Klicka här för att komma till butiken

Moringa löv är också mycket näringsrika och därmed bra för människor med ensidig kost. Hittills har ett fåtal studier kunnat visa på att intag av Moringa oleifera kan ge en viss minskning av blodsocker och kolesterol samt ha antioxidanta- och antiinflammatoriska effekter .

6. Lakritsrot

Lakritsrot växer runt om i områden i Europa och Asien, roten tillhör växten Glycyrrhiza glabra och har en central plats inom ayurvedisk medicin.

Det har forskats om Lakritsrot en hel del både i provrörsstudier och i studier på människor. I dessa har man funnit att lakritsrot kan bidra till bättre allmänhälsa genom att minska inflammation samt att bekämpa virus och bakterier.

Vidare verkar det som att Lakritsrot kan lindra vid halsont samt förbättra munhälsan genom att minska karies och candida (svampinfektion).

Andra områden där man funnit att denna rot haft en lindrande effekt är: Halsbränna, illamående, uppblåsthet och magsår.

Men dessa studier är relativt få och mer forskning behövs för att bekräfta dessa fördelar.

Många väljer att applicera lakritsrotsolja direkt på huden då den visat sig kunna hjälpa vid hudutslag i olika former, exempelvis vid klåda och svullnad.

Intresserad av att köpa lakritsrot? Klicka här för att komma till butiken

Lakritsrot är ett ayurvedisk krydda som kan bidra till att minska inflammation och skydda mot olika infektioner. Den tros även kunna lindra vid matsmältningsproblem och minska hudirritationer.

7. Gotu Kola

indisk läkekonst

Gotu kola (Centella asiatica), eller “livets ört”, är en mycket populär örtmedicin inom den ayurvediska medicinen. Den är gjord på en smaklös och luktfri växt med gröna blad som trivs i och runt vatten.

Denna ört är populär att applicera direkt på huden, då den i studier visat sig kunna hjälpa vid diverse olika hudproblem så som exsem, psoriasis, stretchmärken och för att läka sår. 

I en annan studie rapporterades det att personer med generaliserad ångeststörning upplevde mindre stress, ångest och depression efter att ha ersatt sina antidepressiva medel med gotu kola i 60 dagar. En lite mindre studie antyder att gotu kola-tillskott kan förbättra människors minne efter att de har fått en stroke.

Vidare har man i en djurstudie fått indikationer om att denna ört kan hjälpa till med att lindra ledvärk, dock behövs fler studier samt studier i människor för att få denna effekt bekräftad.

Intresserad av att köpa Gotu Kola? Klicka här för att komma till butiken

Gotu kola är en ayurvedisk ört som tros kunna hjälpa till med att förbättra minnet samt minska stress, ångest och depression och hjälpa vid olika typer av hudproblem.

Sammanfattningsvis

Ayurvediska örter och kryddor har varit en integrerad del av traditionell indisk medicin i århundraden

Mer och mer vetenskapliga bevis dyker och stödjer de många hälsofördelar som påståtts i generationer. Det kan därför vara smart att implementera vissa av dessa örter i dina måltider eller som kosttillskott för att på så sätt förstärka din hälsa.

Kom dock ihåg att Ayurveda tillämpar en helhetssyn på hälsa som inkluderar fysisk aktivitet, ordentlig med sömn, stresshantering och en balanserad kost med dagligt intag av frukter och grönsaker.