melatonin receptfritt

Melatonin receptfritt – Melatan 5mg

Har du svårt att sova? Då kan ett receptfritt sömnmedel som melatonin hjälpa. Det naturliga hormonet melatonin är ett tidigare receptbelagt läkemedel som nu blivit receptfritt i förpackningar om maximalt 10 tabletter. Behöver du fler tabletter eller starkare sömnmedel kan du kontakta en doktor eller psykolog online.

I denna artikel ger vi dig all information du behöver om melatonin, inklusive information om Melatan som är det första receptfria läkemedlet med melatonin på den svenska marknaden.

melatonin receptfritt

Vad är melatonin?

Melatonin är ett naturligt hormon som produceras i tallkottkörteln (epifysen) i hjärnan. Det kallas ofta för ett sömnhormon eftersom det är en del av kroppens signalsystem som reglerar dygnsrytmen. Melatonin signalerar nämligen till kroppen att gå och lägga sig, vilket gör det enklare för kroppen att komma till ro och somna. Bortsett från att signalera att det är dags att sova förstärker melatonin även kroppens styrning av ljus och mörker över dygnet.

Den naturliga utsöndringen av melatonin stimuleras av mörker och hämmas av ljus – speciellt blått ljus från skärmar något som har fått fler och fler att börja använda blåljusglasögon. Hormonet hjälper även till att sänka kroppstemperaturen och orsakar dåsighet på kvällen när det är dags att sova.

Melatonin bildas naturligt i kroppen, men med åren minskar produktionen. Då kan du istället ta melatonin i form av läkemedel. Det har länge varit ett vanligt receptbelagt läkemedel mot sömnsvårigheter, men sedan oktober 2020 går det även att köpa det receptfritt på apotek online. Dock får endast förpackningar om max 10 tabletter säljas receptfritt.

I Sverige går det att köpa Melatan 3mg utan recept. Om du tar läkemedel med melatonin innan du ska sova kommer kroppen att förstärka den egna frisättningen av hormonet, vilket get en signal till kroppen att det är dags att sova.

Vad är melatonin bra för?

Melatonin är ett receptfritt sömnmedel som hjälper mot följande:

 • Sömnrubbningar och sömnsvårigheter. Melatonin som hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm och öka sömnigheten, vilket gör det lättare att somna.
 • Jetlag. Läkemedlet kan användas för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år.
 • Justera sömncykler hos blinda. Blinda personer saknar receptorer på näthinnan i ögonen som signalerar ljus och mörker. Kroppens egna melatonin utsöndras på kvällen när det är mörkt och stoppas när det blivit ljust, men blinda personer kan sakna denna funktion. Detta kan göra det svårare att upprätthålla en normal dygnsrytm.
 • Förebygger sjukdomar. Melatonin är även en oxidant som kan förebygga vissa sjukdomar, exempelvis bröst- och äggstockscancer.
 • Minskar indirekt risken för övervikt och diabetes typ-2. En rubbad dygnsrytm kan påverka våra matvanor och göra att vi har för mycket insulin i blodet fel tider på dygnet. Detta kan i sin tur kan leda till övervikt och diabetes typ-2.

Melatonin har många fördelar, men det finns många andra receptfria sömntabletter du kan testa. Receptfria sömntabletter innehåller naturliga ämnen som kan stimulera sömnen, till exempel vänderot, passionsblomma och humle. Det finns även andra typer av hjälpmedel så som tyngdtäcken som kan bidra till att förbättra din sömn.

Melatan – Receptfri Melatonin

Melatan från varumärket Evolan är det enda läkemedlet med melatonin som går att köpa receptfritt i Sverige. Läkemedlet är främst anpassat för korttidsbehandling mot jetlag som uppstår vid resor över olika tidszoner, framför allt österut. Tidsförskjutningen kan nämligen rubba dygnsrytmen och göra det svårt att sova.

Enligt produktens bipacksedel kan melatonin som finns i Melatan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar. Om du vill använda Melatan för sömnsvårigheter som inte är relaterade till jetlag är det dock bäst att fråga läkare eller apotekspersonal och följa deras rekommendationer.

Läkemedelsverket gav i oktober 2020 besked om att melatonin numera får säljas receptfritt på svenska apotek. Därför finns det fortfarande inga användaromdömen om det första receptfria sömnmedlet med melatonin att läsa. Melatan säljs i förpackningar om tio tabletter, vilket är det högsta antalet tabletter för receptfria läkemedel innehållande melatonin. Tänk på att läkemedlet ska endast användas för kortvarigt bruk, vilket i detta fall innebär maximalt fyra dagar i sträck.

OBS! Melatonin rekommenderas inte till gravida, ammande och personer under 18 år. Rådgör istället med din läkare om du har sömnproblem.

Namn: Melatan 3 mg
Pris: 99 kr
Pris per tablett: 9,9 kr*
Innehåll: Kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse

Frågor och svar om Melatonin

Vem kan ta receptfri melatonin?

Melatonin kan vara en bra lösning för personer som:

 • Rest över tidszoner och upplever jetlag
 • Har varierande arbetsscheman och skiftarbete
 • Lider av allmän sömnlöshet
 • Är blinda personer och lider av sömnrubbningar

Är melatonin beroendeframkallande?

Melatonin är inte beroendeframkallande och det är ovanligt med biverkningar. Precis som alla läkemedel kan dock biverkningar förekomma hos vissa personer. Eventuella biverkningar för melatonin är:

 • Dåsighet
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Aptitlöshet
 • Yrsel
 • Trötthet under dagen
 • Desorientering

Kan man ge melatonin till barn?

Sömnstörningar är ett vanligt förekommande problem både hos friska barn och barn med olika former av funktionsnedsättningar. Användningen av receptbelagda läkemedel med melatonin för att behandla sömnstörningar hos barn och ungdomar har därför ökat kraftigt de senaste åren.

Det är samtidigt viktigt att poängtera att Läkemedelsverket inte har godkänt melatonin för behandling av sömnstörningar hos barn. Även om det finns studier på melatonins effekter på sömnsvårigheter hos barns saknas det fortfarande vetenskapliga bevis.

Läkemedelsverket bedömer dock att den akuta effekt- och säkerhetsprofilen som positiv, vilket gör att melatonin kan ordineras till barn efter en individuell bedömning. Kortverkande melatonin kan ges till barn 45 minuter före önskad sovtid som ett temporärt insomningsmedel.

Studier visar även att melatonin i små doser kan motverka sömnsvårigheter hos barn med epilepsi och autism.

Det receptfria läkemedlet Melatan rekommenderas endast för vuxna över 18 år. Det finns inte tillräckligt med studier för att fastställa säkerheten och effekten av Melatan för barn, så om ditt barn har sömnsvårigheter är det bäst att du rådgör med en läkare först.

Kan gravida/ammande ta melatonin?

Melatan bör inte användas under graviditet eller vid amning. Det finns för lite information för att kunna fastställa att både receptfria och receptbelagda läkemedel är säkra för gravida eller ammande kvinnor.

Det finns studier på melatonins påverkan på fostret, men för lite bevis på att det är riskfritt och därför gäller avrådan.

Vad ska man tänka på när man tar melatonin?

Eftersom melatonin reglerar dygnsrytmen och ökar sömnigheten ska tabletten tas före sänggåendet. Du bör dessutom unvikda att äta två timmar före eller två timmar efter intag. Om du tar Melatan i samband med jetlag ska du ta tabletten först vid ankomst till destinationen. Du kan ta tabletterna högst fyra dagar i sträck.

Personer med autoimmuna sjukdomar eller nedsatt lever- och njurfunktion bör helt undvika läkemedel med melatonin eftersom det fortfarande inte finns nog med forskning kring effekterna.

Eftersom melatonin kan orsaka dåsighet är det dessutom viktigt att det används med försiktighet. Det receptfria läkemedlet Melantan kan till exempel ge dåsighet i flera timmar efter intaget. Därför bör du inte köra inte bil eller utföra farligt arbete efter du tagit läkemedlet. Följ alltid anvisningarna på förpackningen

Summering

Melatonin är ett naturligt hormon som hjälper kroppen att reglera dygnsrytmen. Hormonet signalerar till kroppen att det är dags att gå och lägga sig, vilket gör det lättare att komma till ro och somna.

Tidigare har melatonin enbart funnits som receptbelagt läkemedel, men nu är det möjligt att köpa en i begränsad mängd receptfritt hos svenska apotek. Melatan är det enda receptfria läkemedlet med melatonin som säljs i Sverige i dagsläget. Det är främst till för att lindra jetlag hos vuxna.

Biverkningar av melatonin är ovanliga, men huvudvärk och dåsighet kan förekomma. Melatonin kan ges till barn, men läkare bör alltid konsulteras först.

Lär dig mer om melatonin